Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace utrzymaniowe cieku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace utrzymaniowe cieku

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
Robotnicza 2
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16385,Prace-utrzymaniowe-cieku-Z-Przegedzy-w-km-0000-4800-m-Rybnik-Przegedza-gm-Rybnik.html
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 32 231 64 31
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Prace utrzymaniowe cieku Z Przegędzy w km 0+000-4+800, m. Rybnik, Przegędza, gm. Rybnik, Czerwionka-Leszczyny"
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac na zadaniu pn.: ,,Prace utrzymaniowe cieku Z Przegędzy w km 0+000-4+800, m. Rybnik, Przegędza, gm. Rybnik, Czerwionka-Leszczyny".

Szczegółowy zakres prac określają Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 oraz Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5.

CPV: 45246400-7

Dokument nr: GL.ROZ.2711.186.2023.30E

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty 25.05.2023 09:00

Wymagania:
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży wykaz robót, zgodnie z załącznikiem nr 4, potwierdzający, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej jedną pracę związaną z konserwacją, pracą lub robotą utrzymaniową cieku, rzeki, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Kompletna oferta zawiera:

Formularz oferty - załącznik nr 3;

Wykaz robót - załącznik nr 4;

Kosztorys ofertowy (W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający akceptuje kosztorys w wersji uproszczonej).

Osoba wskazana do kontaktu: Waldemar Niemiec, tel. 697 102 243.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 80.000,00 PLN brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 25.05.2023 r. do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Uwagi:
Klasyfikacja ofert brutto PLN

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
Robotnicza 2
44-100 Gliwice
Krzysztof Maćkowiak
tel.+48 32 231 64 31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.