Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
875z dziś
6332z ostatnich 7 dni
24573z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup znaków pionowych drogowych i żeglugowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup znaków pionowych drogowych i żeglugowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
tel.: 67 255 28 23, fax: 67 255 29 31, tel.: 600 342 257
sekretariat@zdpczarnkow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Czarnków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 67 255 28 23,
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
,,Zakup znaków pionowych drogowych i żeglugowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu".
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową dostawę odblaskowych, średnich znaków drogowych pionowych wraz z obejmami, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.), a znaki żeglugowe przepisom dotyczącym żeglugi na drogach wodnych śródlądowych.
Znaki drogowe, jak i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, muszą posiadać aktualne aprobaty oraz świadectwa jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczające do stosowania w drogownictwie.
4. DOSTAWA w 2023 r.:
? dostawy cząstkowe będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie złożonego zamówienia w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
? Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć znaki wraz z kompletem elementów pozwalających prawidłowo zamocować znak do słupka, tj. śruby, nakrętki, obejmy,
? nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
? nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
? każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
? Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość realizacji zamówienia w rozmiarze mniejszym lub większym od określonego.

Składanie ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej sekretariat@zdpczarnkow.pl do dnia 24.05.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2023 r.

Wymagania:
5. Warunki płatności
Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie fakturami cząstkowymi po realizacji jednorazowych zamówień w terminie 14 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.
8. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 130 000 złotych postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
9. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
? są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
? posiadają uprawnienia do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem zamówienia,
? posiadają sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
10. Cenę należy podać w PLN.
11. Oferty będę oceniane wg następujących kryteriów :
cena wykonania zamówienia - 100 %
12. Unieważnienie postępowania może nastąpić w każdej chwili bez podania przyczyn.
13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wybrany oferent zostanie powiadomiony o wyborze oferty oraz o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Kontakt:
Informacje dotyczące realizacji zamówienia udzieli Pani Paulina Priske tel.: 600 342 257 e-mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.