Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5369z ostatnich 7 dni
21936z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Baćkowice
Baćkowice 84
27-552 Baćkowice
powiat: opatowski
tel.: (15) 868 62 04 w. 238
drogownictwo@backowice-gmina.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Baćkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (15) 868 62 04
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Remont dróg na terenie gminy Baćkow ice".
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego.
Wykonanie ww. robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice:
Gmina Baćkowice informuje, że na Platformie e-Zamówienia zostało ogłoszone postępowanie pn. ,,Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice"
CZĘŚĆ 1: Remont drogi gminnej nr 305012T Podlesie dr. kr 74 - Kol. Żerniki w km od 0+600 do km 4+925
CZĘŚĆ 2: Remont drogi gminnej nr 305017T Stanisławów - dr. kr. 0+74 w km od 0+000 do km 1+228

Dokument nr: D.3042.4.22.2023, 2023/BZP 00195444/01

Specyfikacja:
Ogłoszenie wraz z dokumentacją są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: http://bip.backowice-gmina.pl/- Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2023 r. do godz. 10:00.
Ofertę można:
- złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Baćkowicach,
Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice - sekretariat pokój nr 22;
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 84,
27-552 Baćkowice;
- przesłać pocztą elektroniczną na adres: drogownictwo@backowice-gmina.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapisami SIWZ do 3 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia: sierpień 2023 r.

Wymagania:
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
- nazwę wykonawcy,
- adres wykonawcy,
- adres e-mail wykonawcy,
- NIP wykonawcy,
- wartość przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto...................zł ( słownie:.....................złotych)
Podatek VAT....................zł ( słownie:..................złotych)
Cena brutto.....................zł ( słownie: ................złotych)
- termin realizacji zamówienia,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
3.1. Sposób oceny ofert:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Cena brutto 100%
Razem: 100% = 100 pkt
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 60 gdzie: - Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb - cena oferty badanej - 100 - wskaźnik stały 100 % 100 pkt
5. Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą tradycyjną należy umieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis:
Oferta na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,, Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice ".
Przesyłając ofertę pocztą elektroniczną należy w temacie wiadomości napisać:
Oferta: Nadzór inwestorski - Przebudowa dróg.
6. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie informacji na stronie BIP Urzędu Gminy w Baćkowicach http://bin.backowice-zmina.pl oraz
poprzez przesłanie informacji do oferentów drogą elektroniczną.
9. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu:
Bogdan Klusek, tel.: (15) 868 62 04 w. 238. e-mail: drogownictwo@backowice-gmina.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.