Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont sygnalizacji świetlnej w miasteczku ruchu drogowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont sygnalizacji świetlnej w miasteczku ruchu drogowego

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard
powiat: goleniowski
Tel. +48 91 39 26 200 Fax +48 91 39 26 206
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowogard
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 91 39 26 20
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wszyscy uczestnicy postępowania
Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą ,,Remont sygnalizacji świetlnej w miasteczku ruchu drogowego na pi. Szarych Szeregów w Nowogardzie"
II Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu sygnalizacji świetlnej w miasteczku ruchu drogowego na pl. Szarych Szeregów w Nowogardzie polegającego na:
- demontażu czterech zdewastowanych sygnalizatorów i ich utylizacji,
- montażu na słupach czterech sygnalizatorów o konstrukcji metalowej wyposażonych w światła
LED o średnicy 100 mm (trójkolorowe oraz ruchu pieszych) wraz z daszkami,
- wymianie przewodów zasilających między sygnalizatorami,
- montażu sterownika i jego zaprogramowaniu tak aby sygnalizacja działała całodobowo lub
w wyznaczonych porach doby po zbliżeniu się.osoby do sygnalizacji
- wytyczeniu i wymalowaniu farbą drogową przejść dla pieszych.
Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem zapoznania się z istniejącą infrastrukturą sygnalizacji świetlnej.

Dokument nr: GKMiOŚ.7031.11.2023 .AA

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi.25.05.2023r. godz. 12:15 w BOI Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Składanie ofert:
V. Termin i miejsce składania ofert
TERMIN SKŁADANIA ofert do 25.05.2023 godz 12:00
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. nr 5, lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1; 72-200 Nowogard. Oferta musi znajdować się -w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Remont sygnalizacji świetlnej w miasteczku ruchu drogowego na pl. Szarych Szeregów w Nowogardzie"
Oferty, które dotrą do Urzędu po wyznaczonym czasie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Prace należy wykonać w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Postępowanie jest prowadzone z pominięciem przepisów ustawy ustawy z dnia 11 września 2019 r. ,,Prawo zamówień publicznych", zgodnie z art. 2 ust.l pkt. 1 , na podstawie którego nie stosuje się ustawy do zamówień i konkursów których wartość nie przekracza kwoty 130.00 zł netto oraz na podstawie § 2 Zarządzenia nr la/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 04.01.2021 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł bez podatku od towarów i usług.
IV Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do realizacji zamówienia. Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe.
VI Sposób oceny oferty
Umowa na wykonawstwo zostanie podpisana z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę
VIII Inne ustalenia
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
VII Osoby upoważnione do kontaktu
Adam Aniuksztys - inspektor Wydziału GKMiOŚ

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.