Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przegląd pomp próżniowych wraz z ich uruchomieniem oraz sporządzeniem dokumentacji...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd pomp próżniowych wraz z ich uruchomieniem oraz sporządzeniem dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji uruchamiania - zbiornik wodny Dzierżno Małe"

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
Robotnicza 2
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16393,Przeglad-pomp-prozniowych-wraz-z-ich-uruchomieniem-oraz-sporzadzeniem-dokumentac.html
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 32 231 64 31
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przegląd pomp próżniowych wraz z ich uruchomieniem oraz sporządzeniem dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji uruchamiania - zbiornik wodny Dzierżno Małe"
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zadaniu pn.: "Przegląd pomp próżniowych wraz z ich uruchomieniem oraz sporządzeniem dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji uruchamiania - zbiornik wodny Dzierżno Małe".

Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

CPV: 50511000-0

Dokument nr: GL.ROZ.2711.182.2023.30E

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty 25.05.2023 10:00

Wymagania:
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży wykaz usług, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z przeglądem pomp próżniowych lub innych pomp o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na kompletną ofertę składa się:

Formularz oferty - załącznik nr 3;

Wykaz usług - załącznik nr 4;

Wycena usługi z określeniem ceny netto, brutto i wartości podatku VAT.

Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej - załącznik nr 5.

Osoba wskazana do kontaktu: Łukasz Obrusznik, tel.: 603 857 483.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 66.500,00 PLN brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 25.05.2023 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Uwagi:
Klasyfikacja ofert brutto PLN

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
Robotnicza 2
44-100 Gliwice
Krzysztof Maćkowiak
tel.+48 32 231 64 31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.