Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
328z dziś
5784z ostatnich 7 dni
24026z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
zapraszamy
do złożenia oferty cenowej na roboty budowlano-montażowe zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku szkoły w Zespole Szkół
Specjalnych nr 1, przy Ul. Stefana Batorego 26 w Gdańsku - etap1".
W ramach postępowania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z Opisem
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

Dokument nr: 107/BZP-PU.511.101.2023/AF, BZP-PU/100/2023

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 25.05.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
I. TERMIN REALIZACJI:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 19 tygodni od daty zawarcia
umowy.

Wymagania:
II. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali
w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji Kierownika budowy posiadającego:
a) uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) co najmniej 18 miesięczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu robót budowlanych,
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury, zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
III. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót
budowlanych.
Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez
Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie II Zaproszenia
do złożenia oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Wiesława Mikielewicz, Pion Projektów Kubaturowych, adres e-mail: wieslawa.mikielewicz@gdansk.gda.pl ; Aleksandra Falk, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: aleksandra.falk@gdansk.gda.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.