Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5369z ostatnich 7 dni
21936z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace budowlano-montażowe dotyczące budowy przyłącza kablowego nN

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace budowlano-montażowe dotyczące budowy przyłącza kablowego nN

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ESV S.A
ul. Ciepłownicza 1A
55-011 Siechnice
powiat: wrocławski
tel. 71 311 39 11, 71 311 39 13
aleksander.szczyglo@esv.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Siechnice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 311 39 11, 7
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE 2023/05/04/DGI Na prace budowlano-montażowe dotyczące budowy przyłącza kablowego nN dla zasilania obiektu, usytuowanego przy Ul. Jarzębinowej na dz. nr 111/44,
111/45 w Siechnicach.
ESV S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej i terminowej na wykonanie prac budowlano-montażowych dotyczące budowy przyłącza kablowego nN dla zasilania obiektu, usytuowanego przy Ul. Jarzębinowej na dz. nr 111/44,111/45 w Siechnicach.
Zakres objęty zapytaniem ofertowym:
1. Zabudowa złącza kablowego, zgodnie z projektem.
2. Budowa linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4x120mm2, zgodnie z projektem.
3. Wykonanie przejść pod infrastrukturą drogową metodą bezwykopową.
4. Zrealizowanie warunków kolizji opisanych na protokole z Narady Koordynacyjnej.
DOSTAWA materiałów i urządzeń po stronie Zamawiającego -
a) Linia kablowa nN 4x120 mm2 - o długości wymaganej do realizacji zadania.
b) Złącze kablowe nN ZK2a-lP - 1 szt
Ponadto Zamawiający wymaga:
1. Wizji w terenie.
2. Wykonania przekopów kontrolnych, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami.
3. Powiadomienia wszystkich właścicieli terenów na których prowadzone będą pracę o terminie rozpoczęcia prac.
4. Uzyskania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni przez zarządcę drogi.
5. Uzyskania zajęcia pasa drogowego.
6. Zapewnienia obsługi geodezyjnej: wytyczenie i mapy powykonawcze zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy -Prawo Budowlane.
7. Uzyskania protokołów zdawczo-odbiorczych zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami.
8. Odbioru terenu po zakończeniu prac przez upoważnionego przedstawiciela właściciela terenu, na którym były prowadzone prace.
9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
10. Wykonanie pomiarów wymaganych prawem oraz wymogami ESV.
11. Wykonanie niezbędnych oznaczeń eksploatacyjnych ESV.
12. Zgodnego z obowiązującym prawem zagospodarowania odpadów, tzn. transportu z miejsca wytwarzania do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia.
13. Wykonawca jest w myśl ustawy o odpadach (Dz.U. nr 39 z 2007 roku, poz. 251 z późniejszymi zmianami) wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków gromadzenia odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytwarzania do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami.
14. Wykonawcy zabrania się:
a) wwożenia lub wnoszenia na teren budowy odpadów, które nie powstały w związku z realizacją przedmiotu umowy;
b) spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów na terenie budowy;
c) nieuzasadnionego przetrzymywania odpadów na terenie budowy;
15. Wprowadzania do urządzeń i systemów gospodarki wodno-ściekowej znajdujących się na terenie budowy, ścieków i substancji innych niż powstałe w wyniku działalności bytowej pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców, a w przypadku pozostałych substancji i produktów, ściśle związanych ze stosowaną technologią realizacji przedmiotu umowy - ich wprowadzanie do urządzeń kanalizacji jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
16. Uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru niezbędnego do podania napięcia.

Dokument nr: 2023/05/04/DGI

Składanie ofert:
Ofertę w postaci skanu należy przesłać do dnia: 25.05.2023r., godz. 15;00 na adresy
e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl

Miejsce i termin realizacji:
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Ul. Ciepłownicza oraz Ul. Jarzębinowa w Siechnicach
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zamawiający oczekuje wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich odbiorów i podaniem napięcia w terminie do 06.2023 r.

Wymagania:
1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia Wykonawcy w dwóch etapach. Prosimy o określenie:
a) określenie przedmiotu zamówienia.
b) cenę ryczałtową netto wyrażona w PLN za realizację,
c) określenia terminu wykonania robót,
d) określenie terminu płatności nie krótszego niż 60 dni.
e) określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące.
f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
h) oferta winna być podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta zgodnie z wpisem do KRS, lub wpisem do ewidencji gospodarczej

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Aleksander Szczygło, tel: 508 240 678, e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.