Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
145z dziś
5602z ostatnich 7 dni
23844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądów technicznych budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów technicznych budynków

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 501178100
spzbaszyn@gmail.com
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 501178100
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł netto w formie rozeznania cenowego, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych budynków.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przeglądów technicznych budynku szkoły.
Dane ogólne:
? Budynek użyteczności publicznej oddany do użytku w 1986 roku: 4 segmenty dydaktyczne, segment żywieniowy, dwie sale gimnastyczne + łączniki
? Termomodernizacja w 2004 r. oraz obecnie w trakcie
? Powierzchnia: 9614 m2
? Powierzchnia zabudowy 3000 m2
? Powierzchnia dachu 3039,13 m2
? Kubatura: 40815 m3
? Liczba kondygnacji: 4
Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Podstawa kontroli: art. 62 ust. 1 pkt. 1a, art. 62 ust. 1 pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 tekst jedn.).
2. Wymagane kwalifikacje: kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokument nr: 26.SP.2023

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 25.05.2023 r. do godz. 10.00:
a. osobiście na piśmie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie na parterze (wejście nr 2),
b. lub przesłać skanem drogą elektroniczną na adres: spzbaszyn@gmail.com (w tytule e-maila wpisać: ,,oferta na przeglądy techniczne budynków").

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
? przegląd okresowy/ wiosenny - do 31.05.2023 r.
? przegląd okresowy/ jesienny - do 30.11.2023 r.
? przegląd jednoroczny - listopad 2023 r.
? przegląd pięcioletni - listopad 2023 r.

Wymagania:
4. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100%
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;
2) kserokopia lub skan dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) oświadczenie dot. VAT - załącznik nr 2.
6. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
8. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Wynagrodzenie:
a) wynagrodzenie regulowane będzie na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności, wystawionej po wykonaniu zamówienia
b) Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy zgłoszony na tzw. Białej Liście Podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wskazany na Białej Liście Podatników VAT pod rygorem odmowy płatności.
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
a) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.
b) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienie zapytania bez wyboru oferty.
10. Podpisanie umowy/zamówienia:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Ewelina Frącek tel. 501178100

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.