Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5668z ostatnich 7 dni
24001z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa oraz montaż wyposażenia IT

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa oraz montaż wyposażenia IT

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Łomiankach Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki
powiat: warszawski zachodni
tel. (022) 888 98 01, tel. 22 888 98 82
um@poczta.lomianki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łomianki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (022) 888 98 01
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA oraz montaż wyposażenia IT budynku przedszkola miejskiego zlokalizowanego
przy Ul. Piaskowej 30 w Łomiankach w ramach zadania ,,Projekt
i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej " - zad. 2017/20.
Szczegółowy zakres dostawy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Zamówienie winno uwzględniać poniższe wytyczne:
1. W przypadku użytych w dokumentacji nazw lub logotypów materiałów należy
rozumieć je jako przykładowe - o parametrach pożądanych przez Zamawiającego.
Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału
równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i
użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości,
trwałości,
funkcjonalności
oraz
kompatybilności
z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia.
Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach
zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia
stosownych
dokumentów
potwierdzających
parametry
materiałów
i
urządzeń.
W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów
równoważnych
Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie
oraz wykazać ich równoważność.
2. Na etapie realizacji Umowy należy umożliwić Zamawiającemu wery?kację
dostarczanego
sprzętu i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest
wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialność Wykonawcy.
3. Na etapie realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek skoordynować dokładną
lokalizację elementów z gniazdami. W przypadku gdy gniazda zostaną wykonane
przed dostarczeniem wyposażenia będącego przedmiotem niniejszego opracowania,
oraz wystąpią rozbieżności, należy uzgodnić dalsze postępowanie z Zamawiającym
(ew. wery?kację ilości i lokalizacji poszczególnych elementów wyposażenia).
4. Elementy wyposażenia znajdujące się na drogach ewakuacyjnych muszą posiadać
odpowiednią klasę reakcji na ogień.
5. W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom
lub specy?kacjom technicznym, należy załączyć do dokumentacji powykonawczej:
- Wszystkie wymagane stosownymi przepisami certy?katy. Certy?katy mają być
wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju
zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane sposób niebudzący wątpliwości
do jakiego asortymentu są dedykowane.
6. Jeżeli w dokumentacji lub innym dokumencie użyto
znaku
towarowego
Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania
równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych.
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostawy elementów wyposażenia oraz
utylizacji śmieci powstałych podczas realizacji zamówienia (np. opakowań). Od
wykonawcy wymaga się również wery?kacji oraz ewentualnego rozszerzenia
zamówienia o brakujące elementy. Ewentualne zmiany wymagają uzgodnienia z
Zamawiającym.
8. Wszelką dokumentację elementów wyposażenia (gwarancyjną, instrukcje obsługi,
itd.) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w zwartej formie
(np. w oznaczonych segregatorach), na koniec realizacji usługi.

Składanie ofert:
7. Miejsce oraz termin składania ofert:
? Ofertę należy wysłać na adres mailowy: um@poczta.lomianki.pl
? TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 25.05.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania:
? 30 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł
ne o.
9. Wykonawca udzieli min. 2-letniej gwarancji dotyczącej dostarczonego
wyposażenia.
10. W przypadku gdy sprzęt lub urządzenie wymusza przeprowadzenie
specjalistycznej
obsługi serwisowej, Wykonawca zapewni w okresie udzielonej
gwarancji
taką usługę.
11. Montaż dotyczy pkt 12 załącznika nr 2 do zaproszenia do składania ofert tj.
punktów
dostępowych wi?.
4. Opis kryteriów:
?Cena 100%
?W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę
podatku Vat w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust 1 pkt 26 ustawy o podatku od
możliwościtowarów i usług, w pozycjach uwzględnionych w załączniku nr 8 do ww. ustawy, w
związku z dostawą dla placówki oświatowej sprzętu komputerowego.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
? Ofertę z nazwą zadania należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z Załącznikiem nr
1 - Formularza Ofertowego.
? W ofercie należy podać: koszt całkowitej usługi ne o i bru o.
? Należy wypełnić i załączyć załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
? Hubert Wasilewski kontakt: hubert.wasilewski@poczta.lomianki.pl, tel. 22 888 98 82.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.