Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
796z dziś
6252z ostatnich 7 dni
24494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac serwisowych na placach zabaw oraz siłowni zewnętrznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac serwisowych na placach zabaw oraz siłowni zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
powiat: będziński
tel.: 32 64 99 400, fax: 32 64 99 402, tel. 32 64 99 459
siewierz@siewierz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siewierz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 32 64 99 400,
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do składania ofert na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych na zadanie: ,,Wykonanie prac serwisowych na placach zabaw oraz siłowni zewnętrznych własności Gminy Siewierz, w 2023 roku".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania prac serwisowych na placach zabaw oraz siłowni zewnętrznych własności Gminy Siewierz, w niżej wymienionych lokalizacjach:
1. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Kuźnicy Warężyńskiej:
a) ogrodzenie zewnętrzne: poprawić mocowanie siatki do słupków,
b) zestaw zabawowy z drewna klejonego: zabudować okapniki na słupach - 4 szt.
c) huśtawka wahadłowa podwójna - 2 szt.: zabudować okapniki na słupach jednej z huśtawek-4 szt,
d) urządzenie wielofunkcyjne typu "statek":
o zabudować okapniki na słupach urządzenia - 12 szt,
o wykonać poprawne mocowanie uszkodzonej kierownicy - koła sterowego.
2. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Wareżynie:
a) ławka parkowa: wykonać impregnację drewna dwóch ławek, powierzchnia ok. 8,0 m2.
3. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Karsowie:
a) siłownia zewnętrzna: wykonać zaprawki antykorozyjne na ogniskach rdzy na urządzeniach.
4. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Wojkowicach Kościelnych, Ul. Piastowska:
a) urządzenie wielofunkcyjne "statek": zabudować okapniki na słupach urządzenia - 12 szt.
5. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Tuliszowie:
a) karuzela tarczowa: wymiana uszkodzonego mechanizmu obrotu,
b) siłownia zewnętrzna: wykonać lokalne zabezpiecznie antykorozyjne w kilku urządzeniach.
6. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Podwarpiu: a) huśtawka wahadłowa podwójna:
o wymienić spróchniały słup nośny: 0,12 m * 0,12 m * 3,0 m, - 1 szt.,
o zabudować okapniki na słupach - 4 szt.,
c) ławka parkowa 2 szt. - wykonanie malowania elementów drewnianych -18,0 m2
7. Plac zabaw w Siewierzu, Ul. Mostowa:
a) zestaw zabawowy z zadaszeniem:
o wymienić spróchniały element: 0,12 m * 0,04 m * 0,80 m,
o wykonać konserwację podłóg impregnatem do drewna, pow. 9,2 m2,
o zlikwidować opony z łańcuchami,
b) ławka: wykonać impregnację drewna 5 szt. o pow. 20,0 m2,
c) bujak na sprężynie: wykonać impregnację drewna 1 szt. o pow. 1,0 m2.
8. Plac zabaw w Siewierzu, przy Ul. Kieleckiej:
a) ławka: wykonać impregnację drewna o pow. ok. 5,0 m2,
b) kosz na śmieci: wymienić istniejący uszkodzony kosz na śmieci - 1 szt.
9. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Nowej Wiosce: a) zestaw zabawowy z drewna klejonego:
o wykonać impregnację podłóg - 12 m2,
o wymienić jedną z desek podłogi: 0,16 m * 0,70 m * 0,03 m,
o zlikwidować opony z łańcuchami zestawu,
b) huśtawka wahadłowa podwójna:
o wymienić spróchniały słup nośny: 0,10 m * 0,10 m * 0,3 m - 1 szt.,
o zabudować okapniki na słupach 4 szt.
c) huśtawka typu "ważka" - 2 szt.: wymienić belkę nośną w jednym urządzeniu: 0,12 m * 0,12 m* 3,0 m,
d) bujak na sprężynie: pomalować elementy drewniane: 0,7 m2,
e) ławka parkowa: pomalować siedziska i oparcia 4 szt. ławek - o pow. ok. 12,0 m2.
10. Plac zabaw w Brudzowicach przy Ul. Krzanów:
a) zestaw zabawowy z drewna klejonego:
o wymienić spróchniałą belkę nośną podestu na łańcuchach: 0,12 m * 0,12 m *0,8m,
o wymienić spróchniałe elementy podłogi: 3 szt. 0,8 m * 0,10 m * 0,03 m2,
o wykonać impregancję drewna podłogi urządzenia: pow. ok 16,0 m2,
o zlikwidować opony z łańcuchami zestawu,
b) ławka z oparciem: pomalować elementy drewniane 4 szt. ławek o pow. ok. 20,0 m2
11. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Czekance:
a) zestaw zabawowy metalowy: wykonać lokalne zabezpieczenia anykorozyjne,
b) ławka parkowa: wykonać impregnację drewna 4 szt. ławek o pow. ok. 20 m2.
12. Plac zabaw w Siewierzu przy Ul. Bema:
a) ogrodzenie: naprawić furtkę wejściową, zabudować zamek z klamką i zestaw przymykowy, pomalować furtkę,
b) karuzela: naprawić mechanizm obrotowy karuzeli,
c) ławka: wykonać impregnacje drewna 3 szt. ławek parkowych, pow. ok. 15,0 m2.
Pod określeniem "pomalowanie", "wykonanie miejscowych napraw lakierniczych", "konserwacja elementów", "impregnacja" należy rozumieć oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami w kolorach zbliżonych do istniejących lub uzgodnionych z Zamawiającym. Utylizacja wszystkich w/w elementów ze wskazaniem do usunięcia leży po stronie Wykonawcy. Do prawidłowej wyceny oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w/w placów zabaw.

Dokument nr: GKL.7031.000090.2023

Składanie ofert:
III. Miejsce i czas oraz forma składania oferty:
Oferty należy składać w formie pisemnej przesyłki pocztowej przesłanej na adres Zamawiającego lub osobiście w UMiG Siewierz (z dopiskiem na kopercie: ,,GKL - oferta prace serwisowe placów zabaw i siłowni zewnętrznych"), do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 15.30 -decyduje data i godz. wpływu do UMiG Siewierz. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej - e-mail na adres: siewierz@siewierz.pl (skany stosownych dokumentów).

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wymagania:
IV. Oferta powinna zawierać:
a) oświadczenie, że oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac, zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby (osób), które będą nadzorować wykonywane prace (np. uprawnienia konstrukcyjno-budowlane), potwierdzenie ich przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego (kserokopia lub skan aktualnego zaświadczenia wydanego przez Izbę),
b) wypełniony i podpisany (przez uprawnioną osobę/osoby) formularz ofertowy, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy dołączyć kalkulację ceny netto - odrębnie dla każdego placu zabaw (od 1 do 12), który jest załącznikiem nr 2 opisanych w przedmiocie zamówienia.
c) co najmniej 2 szt. pozytywnych referencji za wykonanie podobnych usług w okresie ostatnich pięciu lat o wartości brutto minimum 10.000,00 zł każda.
V. Informacje dodatkowe:
1. Przed dokonaniem odbioru wykonanych prac Zamawiający będzie wymagał przedłożenia przez "Wykonawcę" oświadczenia, że wszystkie nowo zamontowane elementy oraz zastosowane materiały są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników.
2. Płatność jednorazowa na podstawie faktury/rachunku wystawionych po odbiorze końcowym prac.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w całości lub w części bez podawania przyczyny.
VI. Zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy/zlecenia:
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie, bez uwag, przez osobę ze strony Zamawiającego, protokołu odbioru wykonanych prac.
2. Termin płatności: 30 dni od daty wpłynięcia faktury do Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane usługi w tym, w szczególności, na wykonane powłoki malarskie.
VII. Kryterium wyboru ofert:
- najniższa cena brutto za wykonanie wszystkich usług opisanych w punkcie I (stanowiących przedmiot zamówienia).

Kontakt:
VIII. Informacje dodatkowe:
Osoba do kontaktu:
o Renata Matyja, Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, tel. 32 64 99 459, e-mail: r.matyja@siewierz.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.