Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Plac Zamkowy 1
49-100 Brzeg
powiat: opolski
tel. 77 416 32 57
sekretariat@zamek.brzeg.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 416 32 57
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
zapraszamy do złożenia ofert na dostawę energii elektrycznej do jednostki na rok 2024.
1. Przedmiot i zakres realizacji dostawy:
- dostawa energii elektrycznej o szacunkowym zużyciu rocznym wielkości 77 000 kw.
2. Zgodnie z art. 2 ust. I pkt I ustawy z dnia I I września 2019 r, - Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.

Dokument nr: AG.26.3.2023

Składanie ofert:
3. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr I do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy przesiać na adres poczty elektronicznej sekretariat@zamek.brzeg.pl w terminie do dnia 15.09.2023 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia - Zamawiający planuje zrealizować zamówienie od 1.01.2024 r, do dnia 31.12.2024 r.

Wymagania:
4. Wzór umowy zostanie przygotowany po wyłonieniu wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystaniu ze wzoru umowy dostawcy. Szczegółowe dane przedstawiono w załączonej tabeli.
6. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną netto plus podatek VAT, obejmującą całość przedmiotu dostawy. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy dostawcy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wysławionej faktury VAT (faktury miesięczne)
8. Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycja art. 1 pkt 3 ustawy 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainy oraz służących ochronie hęzpieczcństwą narodowego, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in, na wykluczeniu z postępowania
O udzielenie zamówienia puhlic/ncgp. Podmiotowe przesłanki wykluczenia zostały zawarte w art, 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie stosuje się również do zamówień prowadzonych na podstawie art. 2 ust.
1 pkt I ustawy z dnia 1 1 września 2019 r, Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się do zamówieni których wartość jest mnieis/a niż, 130 000 zł.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

Uwagi:
9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem Danych Osobowych - jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy I, tel. 77 416 32 57, e - mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres Muzeum. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art, 6 ust. 1 lit, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tj. w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą lub wykonania umowy oraz obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy jednostką z podmiotem danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Dane przetwarzane są w zakresie imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności, konta bankowego, NIP, PESEL (doi, osoby fizycznej). Nie przekazuje się danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski i UE. Okres przechowywania danych wynosi 4 lata. Katalog praw przysługujących osobie: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia danych); ograniczenia
przetwarzania danych; wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralna ochronę danych osobowych - Prezesa Uiz.edu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania. Podanie danych jest warunkiem rozpoznania oferty i zawarcia umowy. W przypadku nicpodania danych niezbędnych do zawarcia umowy, możemy odmówić jej podpisania. Nie stosuje się automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.