Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
5895z ostatnich 7 dni
22492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
powiat: gorzowski
kom. 502 123 655 tel. 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816533
Województwo: lubuskie
Miasto: Santok
Wadium: ---
Nr telefonu: kom. 502 123 655 tel
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GZUK.271.13.ZO.2023.ŁB Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Santok w sezonie zimowym 2023/2024 w miejscowościach: Wawrów, Czechów, Górki, Janczewo, Gralewo, Santok, Płomykowo i Stare Polichno (obszar Nr 1 - szacunkowo ok. 48 km dróg)
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu i realizacji odśnieżania oraz zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2021/2022 na drogach gminnych z obszaru Nr 1 Gminy Santok, zgodnie z załączonym wykazem. Odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni). Wykaz dróg stanowi Zał. Nr 8 do przedmiotowego zapytania ofertowego.
8 Wykaz dróg obszar [...].pdf
1 km 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu i realizacji odśnieżania oraz zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2021/2022 na drogach gminnych z obszaru Nr 1 Gminy Santok, zgodnie z załączonym wykazem. Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą. Wykaz dróg stanowi Zał. Nr 8 do przedmiotowego zapytania ofertowego.
8 Wykaz dróg obszar [...].pdf
1 km 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu i realizacji odśnieżania oraz zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2021/2022 na drogach gminnych z obszaru Nr 1 Gminy Santok, zgodnie z załączonym wykazem. Jednoczesne odśnieżanie dróg i likwidacja śliskości poprzez posypywanie mieszanką pisaku z solą. Wykaz dróg stanowi Zał. Nr 8 do przedmiotowego zapytania ofertowego.
8 Wykaz dróg obszar [...].pdf
1 km 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 816533, GZUK.271.13.ZO.2023.ŁB

Otwarcie ofert: Otwarcia : 18-09-2023 14:25:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816533
Składania : 18-09-2023 14:20:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.: 502 123 655
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Płatność nastąpi za faktyczne wykonanie usługi. Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych transzach na podstawie faktur wystawianych na koniec każdego miesiąca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie dokument rozliczeniowy wykonanych usług w danym miesiącu i podpisany przez Zamawiającego. Dane do faktury: NABYWCA: Gmina Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok NIP 599 10 12 159 ODBIORCA: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku ul. Gorzowska 37, 66-431 Santok. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do 30.04.2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dojazdów do dróg gminnych drogami: krajowymi, powiatowymi i wojewódzkimi ponosi Wykonawca. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Kontakt i zgłoszenia - Wykonawca zapewni całodobowy kontakt telefoniczny dla Zamawiającego oraz po przyjęciu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do prac nie później niż 1 godzinę po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Sprzęt i materiały - Wykonawca realizując przedmiot zamówienia winien używać sprzętu i materiałów zgodnie z warunkami atmosferycznymi określonymi w standardzie odśnieżania. Do posypywania dróg Wykonawca używa własnych materiałów oraz przechowuje i przygotowuje mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość sprzętu oraz obsługi w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zał. Nr 5.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
5 Wykaz narzędzi.pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Opis przedmiotu zamówienia - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Santok w zakresie: 1) Odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni). 2) Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą. 3) Jednoczesne odśnieżanie dróg i likwidacja śliskości poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą. Zakres prac z przedmiotem zamówienia stanowi załącznik Nr 1. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
1 OPZ.pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Warunki formalne - Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr 2. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2 Oświadczenie 1.pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Warunki formalne - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik Nr 3. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
3 Oświadczenie 2.pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Klauzula RODO - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Załącznik Nr 6. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
6 Rodo klauzula.pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Oświadczenie RODO - Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Załącznik Nr 7. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
7 Oświadczenie Rodo. [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
12 Oświadczenie o kompensacie - Integralną częścią Umowy/Zlecenia jest załącznik Nr 4 Oświadczenie o kompensacie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
4 Oświadczenie o kom [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
13 Informacje dodatkowe - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.