Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa, transport i posadzenie drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa, transport i posadzenie drzew

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul. Retkińska 41
94-004 Łódź
powiat: Łódź
tel: (0 42) 628 72 00
sekretariat@zzm.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (0 42) 628 72 0
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis Warunków Zamówienia (OWZ)
w postępowaniu o udzjelenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie procedury otwartej na:
Wykonanie budżetu obywatelskiego pn.: ,,Łąka Tuwima - Łódź Śródmieście"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:
1.1 DOSTAWA, transport i posadzenie drzew. Transport realizowany jest przez Wykonawcę we własnym zakresie, bez udziału Zarządu Zieleni Miejskiej, musi odbyć się w sposób nie powodujący uszkodzenia drzew.
o Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny:
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 1 m (16-18 em) (wykaz drzew wraz z ilością sztuk do posadzenia stanowi załącznik nr 1);
w przypadku odmiany świdośliwa lamarcka - forma wielopniowa (min. 5 pnie) o wysokości 2,5-3 m (póz. nr 2)
- wyprodukowane w gruncie i dostarczone z bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką jutowąi drucianym koszem (w przypadku balotów); - kopane,
- dopuszczane jest dostarczenie materiału roślinnego w donicy, jeśli dany gatunek jest trudno dostępny kopany; specyfikacja materiału pozostaje bez zmian;
- muszą być zgodne z odmianą, wskazaną przez Zamawiającego;
- materiał z danego gatunku i grupy powinien być wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni;
- muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytków i otarć kory, z zabliźnionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników;
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie symetrycznie w typowy dla odmiany sposób;
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie włośnikowe;
- przewodnik powinien być prosty;
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte;
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty;
- dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z ,,Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich, jak również musi być właściwie oznaczony, tzn. drzewa muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska.
o Wady niedopuszczalne - drzewa nie mogą być dotknięte ani jedną z tych wad:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory, martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- dwupędowe korony drzew form piennych,
- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę w stosunku do prawidłowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,
- złe zrośnięcie korony z podkładką,
- jednostronne ułożenie pędów korony drzew.
1.2 Na przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz sadzenie drzew składają się następujące czynności:
o wykopanie dołu większego niż średnica bryły korzeniowej sadzonego drzewa. Doły należy wykopywać ostrożnie, ze względu na bliskość korzeni drzew i krzewów sąsiadujących. Należy uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi oraz wszelkich innych odpadów. Urobek należy zawsze odkładać na uprzednio rozłożoną folię. Nie zezwala się składowania ziemi z dołów bezpośrednio na trawnikach lub powierzchniach przyległych,
o umieszczenie drzewa w dole -- szyjka korzeniowa powinna się znajdować do 3 cm nad planowaną powierzchnią poziomu misy. Należy przewidzieć, że misa będzie obniżona o 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego,
o całkowita zaprawa dołu ziemią urodzajną z wolno uwalniającymi się nawozami. Nie dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu pod drzewo do zasypywania dołów. Ziemię tą należy wywieźć tego samego dnia,
o ściółkowanie średnio zmieloną przekompostowaną korą drzew iglastych całej powierzchni misy, warstwą 5-cio centymetrową (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 -5 cm odstępu między ściółką a nasadą pnia,
o podlanie wodą po posadzeniu, do całkowitego przesiąknięcia bryły korzeniowej.
1.3 Stabilizacja roślin polega na:
o wbiciu trzech palików. Paliki toczone, o średnicy ok. 6-8 cm, wysokości 250 cm powinny być nowe, wykonane z drewna ciśnieniowo impregnowanego. Paliki należy wbić w ziemię na głębokość 50 cm poza zasięg bryły korzeniowej,
o paliki należy połączyć ze sobą pojedynczą poprzeczką z półpalika, umieszczoną u góry oraz dwiema poprzeczkami z półpalika na dole. Pień drzewa mocujemy do palików taśmą w kolorze ciemno zielonym lub czarnym. Mocowania nie mogą być zbyt ścisło naciągnięte, pień musi mieć pewną swobodę niewielkiego ruchu.
2.1 Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewów, bylin i pnączy:
- zdjęcie darni i zabranie zanieczyszczeń z powierzchni,
- wywiezienie urobku poza teren prac. Nie ma możliwości składowania urobku, po wykonaniu prac.
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu materiału każdorazowo po zakończeniu prac.
2.2 DOSTAWA i posadzenie krzewów, bylin i pnączy,
- wykaz krzewów, bylin i pnączy wraz z ilością sztuk do posadzenia stanowi załącznik nr 1
- krzewy, byliny i pnącza w pojemnikach z prawidłowo przerośniętą bryłą korzeniową,
- parametry krzewów, bylin i pnączy podane w załączniku nr 1
Wykonawca ma obowiązek przedstawić cały materiał roślinny przed posadzeniem w celu akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji Wykonawca wymieni wadliwy materiał i ponownie przedstawi go Zamawiającemu.
2.3 Na proces sadzenia składają się następujące czynności:
- transport materiału roślinnego na miejsce posadzenia;
- w przygotowaniu zieleńca pod nasadzenia należy zerwać istniejącą darń z całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,
- wykopanie odpowiednich dołów (dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej roślin, doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej);
- wypełnienie dołów ziemią urodzajną (pH podłoża w zależności od potrzeb gatunkowych);
- posadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą m.in.: nawodnienie krzewów, bylin i pnączy poprzez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność;
- wysypanie 3 cm warstwy średnio zmielonej przekompostowanej kory drzew iglastych na całej powierzchni obsadzanego terenu (ok. 150 m2);
- dokładne podlanie roślin po posadzeniu (min. 15 1/m2 zieleńca);
- uprzątnięcie i wywóz zanieczyszczeń (w dniu sadzenia roślin) oraz utylizacja;
- uporządkowanie miejsca pracy.,
- w ramach umowy Wykonawca ma obowiązek podlewania oraz pjelenia nasadzeń na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.
UWAGA!
Docelowo ma zostać utworzona jednolita rabata wyściółkowana korą, a nie pojedyncze krzewy,
byliny i pnącza zasadzone w trawniku.
o Wymagania jakie musi spełniać materiał nasadzeniowy:
- materiał roślinny przynajmniej 2-krotnie szkółkowany - wymagane oświadczenie ze szkółki,
- materiał roślinny z co najmniej 5 dobrze wykształconymi pędami głównymi typowymi dla odmiany oraz prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym,
- materiał roślinny musi być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników,
- materiał roślinny w ramach gatunku i odmiany musi być wyrównany, jednolity w całej partii oraz musi posiadać parametry charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany (dot. wysokości, kształtu i rozkrzewienia sadzonek),
- materiał roślinny musi być opatrzony etykietą z nazwą łacińską.
Krzewy, byliny i pnącza- wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- martwice i pęknięcia kory pędów, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.
3. Posadzenie roślin cebulowych:
3.1. Rośliny cebulowe w przypadku skweru przy u . Kolumny/Tomaszowska:
Skład mieszanki Kolory Przewidywana ilość Rozmiar cebul (em)
narcyz płatki żółte, przykoronek pomarańczowy 80 12/14
kamasja niebieski 80 12/14
Wymagania, jakie musi spełniać materiał nasadzeniowy:
- materiał musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe, musi być opatrzony etykietą
- cebule przeznaczone do nasadzeń muszą być zdrowe, jędrne, pokryte łuskami okrywowymi, nie uszkodzone mechaniczne, odpowiedniej wielkości dla gatunku/odmiany, wolne od chorób - bez plam i śladów pleśni,
- worek/opakowanie, musi być opatrzone etykietą, na której podana jest nazwa polska oraz łacińska;
- materiał musi być jednolity w całej partii.
ROŚLINY CEBULOWE - wady niedopuszczalne:
- cebule nieprawidłowo wykształcone, niepełne;
- uszkodzenie i przesuszenie cebul;
- oznaki chorobowe;
3.2. Zasady sadzenia roślin cebulowych:
- podczas transportu cebule należy zabezpieczyć przez wysychaniem;
- cebule należy namoczyć w roztworze preparatu grzybobójczego przed wykonywaniem sadzenia;
- sadzenie roślin należy wykonać ręcznie wprost do ziemi, poprzez rozcięcie i rozchylenie darni, umieszczenie cebul pod powierzchnią rozciętej murawy a następnie wyrównaniu murawy poprzez wałowanie;
- umieszczenie roślin na wyznaczonym przez Zamawiającego terenie w typowej dla nich rozstawie (200 szt. każdego gatunku);
- w razie konieczności należy przed przystąpieniem do sadzenia nawodnić trawnik;
- posadzenie roślin cebulowych na odpowiedniej głębokości w zależności od gatunku, jednak nie większej niż 3-krotna wysokość cebuli, sadzenie kiełkami ku górze, nie dopuszcza się zbyt płytkiego posadzenia cebul poniżej 10 cm głębokości;
- Wykonawca po posadzeniu uporządkuje miejsce pracy
Wykonawca zapewni potencjał techniczny w postaci maszyny i innych urządzeń potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia jak i odpowiedniej ilości pracowników wykonujących prace.
Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy ewentualnych szkód powstałych w ramach prowadzonych robót w ramach kosztów własnych.
4. Stojaki na rowery:
- wykonane z rury stalowej, nierdzewnej,
- montaż poprzez zabetonowanie nóg w fundamencie betonowym na głębokość ok. 40 cm,
- wysokość stojaka nad powierzchnią kostki 83 cm +/- 2 cm,
- średnica rury od 48 do 60 mm,
- szerokość wewnętrzna 60 cm +/- 2cm,
- szerokość zewnętrzna 66 cm +/- 2 cm,
- montaż 4 szt. stojaków na kostce granitowej, szarej o wielkości 6/8 em. Należy wyłożyć kostką całą powierzchnię pod stojaki na rowery to jest 10 m2.
2.2. Zamawiający-dopuszcza / nie dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: ZZM. WPP.2511.39.2023

Składanie ofert:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, Ul. Retkińska 41, 94-004 Łódź, od poniedziałku do piątku w godz.ch 07:30-15:30
8.2. Ofertę w postaci elektronicznej (jeśli zamawiający dopuścił składanie ofert w takiej postaci) należy przesłać na adres sekretariat@zzm.lodz.pl
8.3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
15.09.2023 r.
do godz.
12.00

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
4.1. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie lub drogą elektroniczną*. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.2. Korespondencję do Zamawiającego, powołując się w tytule na nr sprawy postępowania (uzupełnić wykropkowane pole) /7M. WPP.2511.39.2023 należy kierować w jednej z form:
a) pisemnie na adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 94-004 Łódź, ul. Retkińska 41 lub
b) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zzm.lodz.pl
4.3. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
5.1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
5.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA (określić, jeśli Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu i/lub podstawy wykluczenia):
6.1.........................
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
7.1. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej / dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej* za pomocą poczty email (*niewłaściwe skreślić).
W przypadku dopuszczenia składania ofert w postaci elektronicznej:
7.1.1. poniższe postanowienia stosuje się odpowiednio do dokumentów składanych przed zawarciem umowy,
7.1.2. w przypadku dopuszczenia składania oferty lub dokumentów w postaci elektronicznej -muszą być one złożone z zachowaniem formy dokumentowej tj. w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej ofertę (Art. 77.2 Kodeksu cywilnego)
7.2. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem".
7.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z wymaganiami OWZ. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedna ofertę. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawce.
7.4. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego OWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7.5. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli oferta, załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7.6. Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne musi zostać złożone na wezwanie Zamawiającego w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
7.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
9.1. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich i wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
9.3. Cena może być tylko jedna.
9.4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym".
9.5. Cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty (i nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy - zapis fakultatywny).
9.6. Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.