Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
657z dziś
5868z ostatnich 7 dni
21432z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz budową wyniesionego przejścia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz budową wyniesionego przejścia

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul. 1 Maja 1
16-500 Sejny
powiat: sejneński
tel. (087) 5173910
zamowieniapubliczne@powiat.sejny.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Sejny
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (087) 5173910
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz budową wyniesionego przejścia na Ul. Mickiewicza w Sejnach.
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz budowę wyniesionego przejścia na Ul. Mickiewicza w Sejnach.
Zadanie jest realizowanie w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 (2023r.)
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwóch przejść dla pieszych na ulicy Mickiewicza Nr 2588B w Sejnach. Przejście Nr 1 - ( w km 0+688) wykonane w poziomie jezdni zostanie przebudowane na przejście wyniesione, Przejście Nr 2 - ( w km 0+937) wykonane w poziomie jezdni nadal pozostanie w poziomie jezdni. Ponadto przy obu przejściach wykonane zostanie doświetlenie przejść, a na dojazdach zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni.
Stan istniejący
Nawierzchnia jezdni asfaltowa szer. ok. 5,1m + poszerzenie (0,3m) przy krawężniku z kostki granitowej, spadki poprzeczne nienormatywne. Chodnik jednostronny szer. 2,10m wykonany z betonowej kostki brukowej. W miejscach zmiany lokalizacji chodnika na drugą stronę ulicy wykonane są przejścia dla pieszych w poziomie jezdni, szerokość całkowita jezdni przy przejściach 5,7m (5,lm+2x0,3m), krawężnik przy przejściach dla pieszych obniżony. Przed i za przejściem Nr 1 wykonane progi zwalniające z betonowych prefabrykatów o wymiarach 0,5mxl,0mx0,3m (szer. x dł. x gr.) wtopionych w nawierzchnię jezdni.
Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiórkowe. Realizacja zadania wymaga rozebrania istniejącego chodnika na szerokości przebudowywanych przejść dla pieszych.
Nawierzchnia jezdni na dojazdach do przejść wymaga ułożenia nowej warstwy ścieralnej. W celu nadania prawidłowych spadków poprzecznych nawierzchni jezdni oraz połączeń z istniejącą nawierzchnią należy wykonać korekcyjne frezowanie nawierzchni jezdni na dojazdach do przejść dla pieszych. Długość dojazdów Przejście Nr 1: 61,5m , Przejście Nr 2: 50. Przyjęto frezowanie na poziomie 100% całej powierzchni przy przejściu nr 1 i 60% przy przejściu nr 2.
Występujące przy przejściu nr 1 progi zwalniające z betonowych prefabrykatów o wymiarach 0,5mx 1,0m x 0,3m (szer. x dł. x gł.) wtopione w nawierzchnię jezdni zostaną sfrezowane do poziomu jezdni. Całkowita długość progów wynosi :przed przejściem szerokość progu 4m (8 prefabrykatów), za przejściem szerokość progu 3m (6 prefabrykatów).
W celu wykonania prawidłowej nawierzchni chodnika przy projektowanych przejściach należy rozebrać istniejący chodnik i ułożyć ponownie z nowych materiałów łącznie z płytkami ostrzegawczymi dla osób niewidomych dostosowując poziom do poziomu nowego krawężnika.
Na dojazdach od obu przejść zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa gr. 5cm. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na tych odcinkach jezdnia zostanie poszerzona do 6m.
Przy przejściu nr 1, które zostanie wykonane jako wyniesione niezbędne jest wykonanie upustów wody przed i za przejściem. W tym celu z prawej strony przejścia zostanie wykonany upust podchodnikowy z gotowych
prefabrykatów, natomiast z lewej strony przejścia wykonane zostanie odwodnienie liniowe przy zastosowaniu gotowych korytek odwodnienia liniowego dla obciążenia klasy średniej.
Oznakowanie pionowe i poziome
Po wykonaniu robót związanych z przebudową chodnika i dojazdów do przejść należy wykonać oznakowanie przejść w technologii grubowarstwowej (gładkie), oraz ustawić nowe znaki pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 3 do zaproszenia. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy do sporządzenia oferty. Kosztorys ofertowy, będzie podstawą do obliczenia wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy, odstąpienia od umowy oraz rozliczenia robót. Wykonawca sporządzając ofertę uwzględni w kosztorysie ofertowym wszystkie roboty niezbędne do wykonania zamówienia. Obliczone wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Dokument nr: OR.272.26.2023

Składanie ofert:
Ofertę zawierającą cenę ostateczną wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Sejnach, Ul. 1 Maja 1,16-500 Sejny (sekretariat) lub e-mailem na: zamowieniapubliczne@powiat.sejny.pl do dnia 18.09.2023r. godz. 10.00.
Oferta która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: od dnia zawarcia umowy Data zakończenia: do 30.11.2023r.

Wymagania:
Płatność: w terminie 21 dni od zakończenia i rozliczenia robót.
Kryteria oceny ofert: 100% cena
Termin związania ofertą do dnia 17.10.2023r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.