Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
582z dziś
5752z ostatnich 7 dni
22349z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie koncepcji kompleksu szkolno-przedszkolnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie koncepcji kompleksu szkolno-przedszkolnego

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bochnia
Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
powiat: bocheński
Telefon: 14 614 91 00
umb@um.bochnia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Bochnia
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 14 614 91 0
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miasta Bochnia w ramach rozeznania rynku przesyła zapytanie ofertowe na wykonanie
koncepcji kompleksu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Proszowskim w Bochni.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie kompleksowej, wielowariantowej koncepcji placówki oświatowej (szkolno-
przedszkolnej) na osiedlu Proszowskim w Bochni.
Opracowanie powinno zostać wykonane zgodnie z wariantami przyjętymi w analizie zasadności
budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu
Proszowskim w Bochni, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.
Opracowanie obligatoryjnie powinno spełniać warunki studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Opracowanie powinno zawierać:
1) 2 wariantową koncepcję budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego (dla wariantu nr 1
przyjętego w analizie) wraz z wizualizacją 3D terenu objętego opracowaniem,
2) 2 wariantową koncepcję budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego (dla wariantu nr 2
przyjętego w analizie) przy założeniu budowy szkoły i przedszkola w oddzielnych budynkach,
wraz z wizualizacją 3D terenu objętego opracowaniem,
3) 2 wariantową koncepcję budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego (dla wariantu nr 2
przyjętego w analizie) przy założeniu budowy szkoły i przedszkola w jednym budynku, wraz
z wizualizacją 3D terenu objętego opracowaniem.
Zakres opracowania powinien obejmować również koncepcję zagospodarowania terenu przyległego,
obejmującą zaprojektowanie atrakcyjnej infrastruktury towarzyszącej w której skład wschodzą m.in.
parkingi, strefa ,,kiss and ride", mała architektura, zieleń, dojazdy i dojścia oraz strefa rekreacyjna:
plac zabaw, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do gry w piłkę nożną wraz z bieżnią
i trybunami i/lub kort tenisowy.
Koncepcję należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu wersji
elektronicznej.

Dokument nr: IRMiZ.7011.10.2023

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać na adres umb@um.bochnia.pl w tytule wpisując: ,,Opracowanie
kompleksowej, wielowariantowej koncepcji placówki oświatowej na osiedlu Proszowskim w
Bochni" w terminie do 15.09.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania: 08.12.2023 r.

Wymagania:
3. Kryterium oceny ofert: 100% cena
5. Terminy i warunki płatności:
Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie
całego
przedmiotu
zamówienia.
Termin płatności - 30 dni od złożenia poprawnie wystawionej faktury VAT.
7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego - dalej ,,ustawa" z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2)
wykonawcę
oraz
uczestnika
konkursu,
którego
beneficjentem
rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 7.
Wykonawca wraz z oferta zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z
przyczyn określonych w pkt. 7, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Kontakt:
6. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie postępowania
(tel. do kontaktu, e-mail) Sara Skibkiewicz-Morońska, tel. 14 61 49 133, e-mail sara.skibkiewic-
moronska@um.bochnia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.