Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż tężni solankowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż tężni solankowej

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brąszewice
ul. Sieradzka 98
98-277 Braszewice
powiat: sieradzki
Tel. 43 821 17 78
ug_braszewice@wp.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Braszewice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 43 821 17 78
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej na dostawę i montaż tężni solankowej.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tężni solankowej.
Prace polegać będą na:
1) przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, potrzebnej do zgłoszenia robot budowlanych,
2) dostawie tężni solankowej,
3) wykonaniu niezbędnych przyłączy lub zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz
energetycznych,
4) montażu tężni solankowej,
5) dostawie i montażu obiektów małej architektury: ławki - 4 szt., kosz na śmieci - 1 szt.,
tablica informacyjna - 1 szt.),
6) utwardzeniu terenu wokół tężni w odległości 1,5 m kostką brukową.
Niezbędne wyposażenie tężni to:
tężnia solankowa o wym. 400 x 150 x 330 cm,
wypełnienie tężni - tarnina śliwy,
zbiornik PEHD o wymiarach 387 x 137 x 60 cm,
oświetlenie LED RGBW 24V wraz z kablem 3x2,5 mm,
pompa przystosowana do pracy w środowisku zasolonym,
sterowanie tężni solankowej,
sól inhalacyjna tężniowa potrzebna do przygotowania roztworu.
Do propozycji cenowej należy dołączyć wykaz cen z montażem poszczególnych urządzeń
będącym przedmiotem zamówienia.

Dokument nr: IT.271.5.WR.2023

Składanie ofert:
Propozycję cenową należy złożyć w formie elektronicznej jako skan podpisanych dokumentów
na adres poczty elektronicznej: ug_braszewice@wp.pl w terminie do 15 września 2023 r. do
godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2023 r.

Wymagania:
Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 100 %
5. Okres gwarancji: 36 miesięcy.
6. Warunki płatności - 30 dni od dnia otrzymania faktury.
7.
Wykonawca
składając
propozycję
cenową,
składa
1) Formularz propozycji wg załączonego wzoru.
8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
następujące
dokumenty:1) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług
(VAT). Dla celów porównania i oceny ofert Wykonawca winien podać w ofercie cenę
netto, wartość podatku VAT i cenę brutto. Kwoty muszą być określone w walucie polskiej,
tj. złotych. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, w których ceny zostaną podane
w innej walucie.
2) Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest obowiązująca
przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
3) Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez
niego wymogom i przedstawiającą najkorzystniejszą cenę.
Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrą i słownie. Propozycja cenowa powinna być
napisana w języku polskim, czytelnie i ma obejmować całość zamówienia. Zamawiający może
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed
terminem upływu jej składania.
11. Informacje dotyczące wyboru oferty:
Informacje o wyborze oferty lub unieważnieniu postepowania zostanie umieszczona na
stronie internetowej http://www.braszewice.bip.net.pl/.
12.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) Agnieszka Drzazga - w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych,
2) Iwona Marczak, Jakub Wódkowski - w zakresie przedmiotu zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.