Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa schodołazu gąsienicowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa schodołazu gąsienicowego

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
tel. 768188285, tel. (76) 81 86 681
um.zamowieniapubl@chojnow.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 768188285, tel.
Termin składania ofert: 2023-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wg rozdzielnika
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszam do złożenia oferty na dostawę schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przy Placu Zamkowym 1, w ramach zadania pn.: ,,Zakup schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przy Placu Zamkowym 1" - zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu pn.: ,,Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze ,,B"

l.Opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przy Placu Zamkowym 1.

2. Wymagana charakterystyka techniczna oferowanego urządzenia:
- waga całkowita od min 39 do max 51 kg
- waga uchwytu: nie więcej niż 11 kg
- waga podstawy: nie więcej niż 42 kg
- wysokość: ok. 930mm
- szerokość: ok. 650mm
- długość podstawy: ok. 980mm
- całkowita długość: 1380mm
- zasilanie wysokowydajnymi ogniwami o napięciu 24V
- wbudowana ładowarka
- automatyczny samowyrównujący się system 4-kołowy
- guzik awaryjnego zatrzymania
- pas bezpieczeństwa
- możliwość regulacji lub usunięcia zagłówka
- system manualnego poruszania awaryjnego
- pobór mocy 75W
- maksymalny udźwig: 130 kg
- zasięg: od 45 do 50 pięter
- zasięg na rezerwie akumulatora: 5 pięter
- maksymalna wysokość stopnia : 23 cm
- minimalna szerokość stopnia: 80 cm
- minimalna przestrzeń manewrowania : 97 x 97cm
- temperatura działania oraz przechowywania: -10C, +50C
- minimalna prędkość: 4,5 m/min, maksymalna prędkość 6,6 m/ min
- minimalna szerokość wózka inwalidzkiego (rama w środku wózka): 420mm
- schodołaz posiada wymagane certyfikaty i deklaracje.

Dokument nr: RG.7013.26.2.2023

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę (wzór stanowi załącznik nr 1) wraz z kartą techniczną należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, (decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać skan podpisanego formularza na adres poczty elektronicznej um.zamowieniapubl@chojnow.eu w terminie do dnia 14.09.2023 r. do godz. 14.00.

Na kopercie lub w tytule maila wpisać ,,DOSTAWA schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przy Placu Zamkowym

1. Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 26.09.2023 r.

Wymagania:
5. Gwarancja min. 24 miesiące.
7. Warunki płatności:
1) Płatność dokonana będzie jednorazowo po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku
2) Wykonawcy przysługuje za wykonane prace projektowe wynagrodzenie ryczałtowe;
3) Płatność za faktury realizowana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;
4) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności;
5) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze;
6) Fakturę należy wystawić na: Gminę Miejską Chojnów
PI. Zamkowy 1 59-225 Chojnów NIP: 694-10-01-727

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku
polskim.

Uwagi:
4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
4.1 Kryteria oceny i ich znaczenie:
Cena oferty -100 %
4.2. Sposób dokonania oceny ofert i przydzjelenia punktów :
1) Ustalić dla każdej oferty cenę zamówienia (na podstawie złożonej oferty)
2) W celu przydzielania punktów w kryterium ,,Cena " należy:
a) ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. 100 punktów;
b) pozostałym ofertom przydzielić punkty w kryterium ,,Cena" na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty wg wzoru:
cena najniższa
ilość punktów za cenę oferty = ---------------------- x 100
cena badanej oferty
3) Na podstawie powyższych obliczeń ustalić ofertę najkorzystniejszą (tzn. ofertę o największej ilości punktów).

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu: Jarosław Świadkiewicz - tel. (76) 81 86 681
wew. 131, j.swiadkiewicz@chojnow.eu

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.