Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5330z ostatnich 7 dni
20344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych dla kamer wideodetekcji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych dla kamer wideodetekcji

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00, fax +48 61 820 17 09
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 647 72 0
Termin składania ofert: 2023-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zapytanie ofertowe
W związku z koniecznością wykonania prac polegających na przeprowadzeniu konserwacji kamer wideodetekcji na terenie miasta Poznania, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie powyższego zadania.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie prac polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych dla kamer wideodetekcji na terenie miasta Poznania.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2.

Dokument nr: RITS.342.17.2023

Otwarcie ofert: Analiza ofert odbędzie się w dniu 15.09.2023 r.

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i numerem referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i numeru referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego
otwarcia wszystkich ofert. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2023 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Terminy wykonywania zamówienia i kary umowne
- termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023 roku,
- z tytułu przekroczenia któregokolwiek z ww. terminu oraz czasów reakcji wymaganych w zał. nr 1, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia przedmiotowego zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
- zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia.

Wymagania:
V. Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
2. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie sumy wszystkich cen cząstkowych zawartych w kosztorysie ofertowym (do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę za całość.
3. Ostateczne wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego zawierającego wszystkie wykonane i zaakceptowane przez Zleceniodawcę prace. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
4. Do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie (ksero uprawnień), że dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika prac - osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przy urządzeniach elektrycznych o napięciu nie niższym niż 1 kV,
- Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać przynajmniej 4-letnie doświadczenie przy naprawach lub serwisowaniu instalacji sygnalizacji świetlnych na przynajmniej 150 obiektach. Do oferty należy dołączyć stosowne referencje pod rygorem odrzucenia oferty (firmy, które świadczyły usługi w tym zakresie dla ZDM Poznań bez zastrzeżeń, są zwolnione z przedstawienia referencji).
Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty.
5. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.