Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
5682z ostatnich 7 dni
22279z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynkach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynkach

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach
ul. Izabelli 6
24-100 Puławy
powiat: puławski
Tel.: 81 450 20 20
sekretariat@opec.pulawy.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: Tel.: 81 450 20 20
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia (CPV) oraz warunki realizacji:
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynkach OPEC Sp. z o.o. w Puławach.

CPV: 45421132-8, 45421100-5

Dokument nr: ZAP/2023/REM/OKNA

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach w dniu 18.09.2023r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej.

Składanie ofert:
14.
Miejsce i Termin Składania Ofert
Oferty należy składać w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach przy Ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy w sekretariacie do dnia: 18.09.2023r. do godz. 12:05

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji Zamówienia
Realizacja zamówienia w terminie do dnia 31.10.2023r.

Wymagania:
Tryb postępowania / podstawa prawna/
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami, o których jest mowa w § 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl w zakładce: Przetargi i Ogłoszenia ? Regulaminy.
2)
Zamówienie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, którego łączna szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 431 000,00 EURO w przypadku dostaw lub usług, od której przekroczenia uzależniony jest obowiązek stosowania Ustawy Prawo do zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).
Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia
7.1
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.1.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie
7.2 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z SWZ.
8.
Kryteria oceny ofert
1.
Cena oferty brutto - 80% (1% = 1 punkt)
2.
Gwarancja - 20% (1% = 1 punkt)
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań opisanych w niniejszej SWZ..
9.
Oferty częściowe oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10.
Wadium
Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu.
11.
Termin związania ofertą
Wymagany termin związania Ofertą wynosi min 30 dni od daty terminu upływu składania Ofert.
12.
Specyfikacja Warunków Zamówienia
SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.opec.pulawy.pl. z zakładki: Przetargi i Ogłoszenia ? Przetargi.
13.
Warunki zmiany umowy
Warunki realizacji umowy, w tym warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.