Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowania projektu podziału nieruchomości

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowania projektu podziału nieruchomości

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
powiat: buski
tel: +48 41 370 52 00
urzad@umig.busko.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: +48 41 370 52 0
Termin składania ofert: 2023-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości KOTKI, obręb 0018, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1802 na działki nr 1802/A i 1802/B i aktualizacją użytku. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: BUŚ.6724.61.2023 z dnia 04.08.2023 r.

(załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 1802 o pow. 0,0300 ha działek nr 1802/A o projektowanej pow. około 0,0051 ha, 1802/B o projektowanej pow. około 0,0249 ha.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości , Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dokument nr: GNWR.6810.32.2.2023, BUŚ.6724.61.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 15.09.2023 r. o godz. 13 00 w tymczasowej siedzibie UMiG Ul. Różana 2, II piętro, pokój nr 13.

Składanie ofert:
Oferty (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: ,,Oferta-Projekt podziału nieruchomości o numerze działki 1802-Kotki" należy złożyć w tymczasowej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy Ul. Różanej 2 (II piętro, pokój nr 11-Biuro Obsługi Interesanta) lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: urzad@umig.busko.pl lub poprzez platformę ePUAP w terminie do dnia 14.09.2023 r. do godz. 15 00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) (załącznik nr 3).

Miejsce i termin realizacji:
Termin opracowania dokumentacji: do 20 grudnia 2023 r.

Wymagania:
Podana cena powinna zawierać podatek VAT.

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty będą opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta z tym spośród oferentów spełniających warunki określone w zaproszeniu, który zaoferuje najniższą cenę. W umowie zostaną określone warunki płatności i kary umowne.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpływu tylko jednej oferty.

W przypadku, gdy osoba wyłoniona jako wykonawca nie stawi się do zawarcia umowy lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa może zostać zawarta z kolejnym oferentem, który zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi, bądź zaproszenie do składania ofert zostanie ponownie ogłoszone według wyboru zamawiającego.

Uwagi:
Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.