Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
690z dziś
5860z ostatnich 7 dni
22457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup, dostawa i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudna
Pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 76 74 92 100, tel. 76 749 21 05.
sekretariat@rudna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 74 92 100, t
Termin składania ofert: 2023-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup, dostawa i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
- 4szt."
II.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie
z urządzeń higieniczno-sanitarnych - 4 szt.
? dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieuszkodzony, pozbawiony wad
ukrytych,
? długość: około 80cm,
? średnica uchwytu: min 25mm,
? maksymalne obciążenie: 120 kg,
? typ uchwytu: uchylny do ściany,
? kolor, materiał uchwytu: stal nierdzewna,
? sposób montażu: przykręcany,
? okres gwarancji 5 lat,
? wysokość: około 80 cm.

Dokument nr: OK.271.32.2023

Składanie ofert:
V.
Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@rudna.pl
lub przesłać na adres Urzędu Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna w terminie
do dnia 14 września 2023 r. do godz. 10:00.
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować najpóźniej w terminie
do dnia 20 września 2023 r. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1. Wykonawca przedstawi ofertę na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem
nr 1.
2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola w formularzu oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Do oferty należy dołączyć dokumentację fotograficzną proponowanego sprzętu.
5. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy.
3. Ofertę należy przygotować wypełniając załączony formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
VI. Cena:
1. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
2. Ceny ofertowe należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
VII. Kryteria wyboru oferty:
1. Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena netto.
2. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
VIII. Uwagi
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub zapytaniem ofertowym, spowoduje
odrzucenie oferty.
4. Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości zostanie wezwany do ich
uzupełnienia, a jeżeli tego nie uczyni, jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej.
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający może w każdym momencie unieważnić postępowanie bez podawania powodu.
8. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie
zamówienia lub podpisanie umowy.

Kontakt:
5. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
- Marta Gubczyk, mgubczyk@rudna.pl tel. 76 749 21 05.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.