Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Orońsko
ul. Szkolna 8
26-505 Orońsko
powiat: szydłowiecki
tel.: 48 618 59 00 -10, fax 48 618 59 59, (48) 618 59 22, tel. (48) 618 59 25
inwestycje2@oronsko.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Orońsko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 48 618 59 00 -
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości
szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł netto. Postępowanie prowadzone jest zgodnie
z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Orońsku.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się.
I. Przedmiot zamówienia:
Budowa oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości
Ciepła i Bąków, gmina Orońsko.
II. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
Prace będące przedmiotem zamówienia opisane zostały w dokumentacji projektowej
oraz Przedmiarze robót załączonych do zapytania (załącznik nr 4).

Dokument nr: RGK.271.40.R.2023.TR

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 18.09.2023r. do godz. 10:00:
? osobiście w Urzędzie Gminy w Orońsku, Ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, pokój
nr 2 (sekretariat);
? pocztą na adres Urzędu Gminy w Orońsku, Ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie
z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany, odwołania bądź
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 15.12.2023r.

Wymagania:
IV. Wizja lokalna
Wykonawca składający ofertę powinien dokonać wizji lokalnej w celu dokładnego
rozpoznania zadania - oględzin, niezbędnych do prawidłowej wyceny usługi. Wizja
lokalna przeprowadzana jest na koszt własny Wykonawcy. Wizja lokalna jest możliwa
po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie - pod numerem: (48) 618 59 22 bądź
drogą elektroniczną - adres e-mail: inwestycje2@oronsko.pl.
VI. Kryterium oceny ofert
Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.
Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie zostaną wzięte pod
uwagę.
VII. Warunki płatności
- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić cena brutto za całość przedmiotu
zamówienia.
- Podstawą do dokonania płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą
wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy prawidłowo wykonanych
robót.
- Termin płatności wynosić będzie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
VIII. Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty:
1. Formularz ofert stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący
załącznik nr 2 do zapytania.
3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na
Ukrainę służące ochronie bezpieczeństwa Narodowego stanowiącego załącznik
numer 3 do niniejszego zapytania.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Warunki wymagane od Wykonawców: okres rękojmi gwarancji na wykonany zakres
przedmiotu zamówienia wynosić będzie 24 miesiące.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz zastrzega sobie prawo
niezwiązania się z żadną ofertą bez podania przyczyn.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Piotr Grela, tel. (48) 618 59 25, e-mail: zamowienia@oronsko.pl
Tomasz Rojek, , tel. (48) 618 59 22, e-mail: inwestycje2@oronsko.pl
p.o. Zastępca Kierownika Referatu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.