Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup części do łożysk

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup części do łożysk

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7439
Wojciech.Kretek@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/77802/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7439
Termin składania ofert: 2023-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup części do łożysk dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części do łożysk dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, z podziałem na sześć Części, zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ / Formularzu RFX.
2. Oferty równoważne:
2.1. Część 1: Zamawiający dopuszcza łożyska producentów, tj. FŁT-Kraśnik (PBF), SKF, FAG lub NSK dla wszystkich pozycji,
2.2. Część 2:
2.2.1. Pozycja 1: Zamawiający dopuszcza łożyska rekomendowanych producentów, tj. FŁT-Kraśnik (PBF), SKF, FAG lub NSK oraz łożyska innych producentów;
2.2.2. Pozycja 2: Zamawiający dopuszcza łożyska rekomendowanego producenta, tj. DKF oraz łożyska innych producentów, a także oferowanie łożysk z upłynnień, w stanie technicznym: nowe, nieużywane;
2.2.3. Pozycja 3: Zamawiający dopuszcza łożyska producentów, tj. FŁT-Kraśnik (PBF), SKF, FAG lub NSK;
2.3. Część 3-5 - nie dotyczy (nie wskazano znaków towarowych);
2.4. Część 6: Zamawiający dopuszcza łożyska producentów, tj. FŁT-Kraśnik (PBF), SKF, FAG lub NSK oraz dodatkowo THK dla pozycji nr 1;
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na Formularzu RFX nazwy oferowanego producenta łożysk (Części 1, 2 i 6) oraz potwierdzenia materiału, z jakiego wykonane są produkty w Części 3.
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Zamówienia musi być nowy, dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym i numerem Zamówienia, a ponadto dla Części 1, 2 i 6 informacjami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.1. Zamawiający dokonał podziału Zamówienia na 6 Części, zgodnie z podziałem dokonanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ / Formularzu RFX;
5.2. podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część Zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania;
5.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Części zamówienia.
W przypadku wyboru najkorzystniejszych ofert różnych Wykonawców na poszczególnych Częściach, Wykonawcom zostaną udzielone odrębne Zamówienia.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z pkt. 17.9 SWZ.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania przedmiotu Zamówienia ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców /Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym RFX dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1. lit. e PROC 10032/G.
9. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zostały określone w dokumencie OWZ dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELB/07064/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
19-09-2023 13:30

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/77802/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
19-09-2023 13:30

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
3.2. Miejsce realizacji przedmiotu Umowy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - magazyn G4/1

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków - zgodnie z pkt. 7 SWZ
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7.2. SWZ
3. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty - zgodnie z pkt. 14 SWZ
5. Miejsce złożenia oferty: zgodnie z pkt. 12 SWZ

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Wojciech Kretek
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Wojciech.Kretek@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7439

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.