Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
5734z ostatnich 7 dni
21298z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie i montaż mebli z płyty laminowanej oraz z płyty akrylowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i montaż mebli z płyty laminowanej oraz z płyty akrylowej

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 142
33-380 Krynica-Zdrój
powiat: nowosądecki
tel. 18 47 32 410 faks 18 4732700
spzoz@szpital-krynica.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Krynica-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 47 32 410 fa
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i montaż mebli z płyty laminowanej oraz z płyty akrylowej połysk na
oddział Chirurgii Ogólnej, Kuchni Szpitalnej oraz biura w administracji w SPZOZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
zaproszenia.

Dokument nr: SPZOZ-ZO-ZP-132/23

Składanie ofert:
str. 16. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2023 r. do godz.
8:00.Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Propozycję można złożyć w formie pisemnej lub faksem (18 47 32 700) lub na adres e-
mail: zampub@szpital-krynica.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyny.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji umowy:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 17.11.2023 r.

Wymagania:
DYREKTOR SZPITALA IM. DR. J DIETLA W KRYNICY - ZDROJU
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.:
Wykonanie i montaż mebli z płyty laminowanej oraz z płyty akrylowej połysk na
oddział Chirurgii Ogólnej, Kuchni Szpitalnej oraz biur administracji w SPZOZ
Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres SPZOZ Szpital im. dr. J Dietla w
Krynicy - Zdroju ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój w kopercie z opisem:
,,Propozycja cenowa na zadanie pn.: Wykonanie i montaż mebli z płyty laminowanej oraz
z płyty akrylowej połysk na oddział Chirurgii Ogólnej, Kuchni Szpitalnej oraz biur
administracji w SPZOZ lub osobiście w sekretariacie SZPITALA), faksem (18 47 32 700)
lub drogą elektroniczną (zampub@szpital-krynica.pl)
a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo
b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.
Termin płatności - 14 dni.
4. Propozycja ma być zgodna z załącznikiem nr 1 do zaproszenia i ma zawierać:
a) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
b) pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli jest wymagane,
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
1.a.a)
Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
1.a.b)
Koszty transportu,
1.a.c)
Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najniższej cenie.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem zawartym
w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

Uwagi:
3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena - 100 %

Kontakt:
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
P. Monika Płazińska - Kierownik Działu Technicznego , tel. 18 47 32 410
faks 18 4732700, e-mail: mp@szpital-krynica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.