Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
604z dziś
5815z ostatnich 7 dni
21379z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 756 4958, tel.: 32 756 4079
aukcje@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 43 500,00 zł
Nr telefonu: tel.: 32 756 4958, t
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi
6. Lista produktów
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
1. 25. grzechotka klucza KD-3 FASING-
MOJ 100 szt.
zestaw wkrętaków płaskich/PH
SOFTFINISH ELECTRIC 6-częściowy
model 320NK6 katalog 833 WIHA 19 szt.
3. 27. zestaw nasadek skrętnych do
obrobionych śrub 16 el (3/8":
8,10,11,12,13,14,16,17,18,19mm
1/2" 21,22,24,27mm adapter) 50 komplet
4. 28. zestaw nasadek skrętnych do
obrobionych śrub 7 el (1/2"
22,24,27,32mm 3/4" 36,41mm
dziurkacz) 27 komplet
5. 29. grzechotka z drobnymi zębami
napęd 12,5mm (1/2") art. 320 BGS
Technic 16 szt.
6. 30. zestaw naprawczy do grzechotki
320 art. Nr 178 BGS Technic 40 komplet
7. 31. zestaw kluczy płasko-oczkowych
z grzechotką BETA 142AS/8 51 komplet
8. 32. przegub kulisty, udarowy 1/2"
YT-1064 YATO 4 szt.
9. 33. piła kabłąkowa PBDw 3z/800mm
powlekana 558 szt.
10. 34. brzeszczot PBDW 800 do pił
kabłąkowych 120 szt.
11. 35. komplet kluczy 6-kątnych 6-16
(min. 5 szt.) ANGA 469 komplet
12. 36. komplet kluczy trójkątnych 8-17
(min. 5 szt.) ANGA 368 komplet
13. 37. komplet kluczy
dynamometrycznych wraz z
kompletem nasadek NO.9-
44846MPV01 KING TONY min. 46 el
w walizce 3 szt.
14. 38. grzechotka teleskopowa
KH2400TEL 1/2" TECHMAN 87 szt.
15. 39. klucz dynamometryczny
3492AG-E1 3/4" 140-700Nm TENG
TOOLS 27 szt.
16. 40. przecinak ślusarski L-300 z
rękojeścią gumową 126 szt.
17. 41. przecinak do nakrętek
dwuostrzowy mechaniczny nr kat.
54-2 KUKKO 17 szt.
18. 42. zestaw przecinaków do nakrętek
4szt. Neo Tools 11-925 35 szt.
19. 43. ostrze do przecinaka nakrętek
Holmatro HNC 3250U nr kat.
100.103.084 15 szt.
44. zestaw wybijaków stożkowych
(min. 5 szt.)+punktak 124 komplet
21. 45. zestaw pilników igiełkowych RPJ
200/100-1/2 (min. 10szt.) 141 komplet
22. 46. klucz dynamometryczny
automatyczny KD-3 FASING-MOJ 62 szt.
23. 47. klucz hartowany w całym
przekroju 40-45 HRC GIG - KDR
GOROTECH 10 szt.
24. 48. nawiertak NWRD 3 34 szt.

Dokument nr: 740-2/A/23, 8033

Otwarcie ofert: Data i godz. rozpoczęcia licytacji: 2023-09-22 godz 13:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-18 23:59
Oferta do aukcji składana jest w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie oferty do aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem
aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład
Wsparcia Produkcji, Ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail - jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie
pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki
mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Wykonawca podaje
numer aukcji.
- w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej) - składana jest w formie plików w formacie pdf
obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca
przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule
wiadomości mailowej Wykonawca podaje numer aukcji.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy
16. Sposób dostawy/wykonania
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy zakładach JSW S.A.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i
mają możliwość jej akceptacji w określonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy
zaakceptowali cenę przechodzą do kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali
odpadają z gry. W przypadku dwóch lub więcej pozycji Aukcja prowadzona jest równolegle na zadania
postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub
kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w
aukcji.
Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulamin określający sposób przygotowania i
prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo
Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać
informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 12
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie
zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym
linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną
na skrzynkę mailową o adresie: aukcje@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może
przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca
zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp.
1.
Nazwa kryterium
Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska multiobiektowa
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy jednej jednostki
Czas na decyzję: 180 sekund
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składanie ofert częściowych w
obrębie pakietu. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do rozpisania cen jednostkowych w pakiecie do
wartości zgodnej lub niższej od uzyskanej w toku postępowania.
14. Warunki płatności
Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury do Centrum Usług Wspólnych -
jednostki organizacyjnej Odbiorcy (adres: ul. Armii Krajowej 56, 43-330 Jastrzębie-Zdrój).
W przypadku gdy cena lub jej część, wynikająca z faktury VAT przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto,
Odbiorca dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a
ustawy o podatku od towarów i usług. Odbiorca uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części,
wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto
mechanizmem podzielonej płatności.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na
platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz.23:59
w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany
jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem
internetowym:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz udział w aukcji są
bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 43 500,00 zł
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:
1. Pieniądzu - w formie przelewu (nie może być wpłacone przekazem pocztowym) na rachunek bankowy:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO
BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem:
wadium do aukcji nr: 740/A/23
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku
bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo
oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem
terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej,
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia
gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej)
zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie
Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów
skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b ,,Regulaminu..."
Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej
wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, gdy przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego
postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z
należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu. (wzór oświadczenie stanowi załącznik do
ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku
wierzytelność i niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności
powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW
JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja
Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich
księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w
CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań). W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej
Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: blokady-
wadium@jsw.pl
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr
tel. 32 756 4882,Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."
III. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest przesłanie:
- formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia),
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna,
na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożenie ich osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej
w ZWP JSW S.A. pokój 019 w terminie składania ofert.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
Wykonawca związany jest ofertą 90 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin
składania ofert
Jedno wadium obowiązuje dla wszystkich części aukcji 740/A/23.
Aukcja 740/A/23 jest podzielona na 2 części tylko na potrzeby licytacji (aukcja 740-1/A/23 poz. 1-24,
aukcja 740-2/A/23 poz. 25-48)
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia
Postępowania, w całości lub w części (w zakresie poszczególnych zadań), w każdym czasie bez podania
przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę,
zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl do
następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do
postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zmiana
umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla
Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zmianie elementów zamówienia na elementy o
lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z
koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich
zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i
Zamawiającego.

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Materiały, Jan Pękała nr tel.: 32 756 4958, e-mail:aukcje@zwp.jsw.pl
Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Dział Inżynierii Materiałowej, Adrian Goik nr tel.: 32 756 4079.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.