Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup energii elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: TURECKA IZBA GOSPODARCZA
ul. Żeromskiego 37
62-700 Turek
powiat: turecki
Tel. 63 289 18 89, tel. 665 999 663
m.zasada@tig.turek.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 63 289 18 89, t
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT I ODBIORCY ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej
dla członków Grupy Zakupowej Tureckiej Izby Gospodarczej.
2. Szacunkowe średnioroczne zapotrzebowanie energii elektrycznej podmiotów wskazanych w pkt. 1 wynosi ok 25,7 GWh ( w tym ok. 22,6 GWh dla taryf z grupy B oraz 3,1 GWh dla taryf z grupy C)
3. Podane powyżej ilość energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący
do porównania ofert i nie stanowi ze strony Tureckiej Izby Gospodarczej zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu podania przez TIG innej niż przewidywana ilość energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla członków GZ TIG, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii
wg cen określonych w formularzu oferty.
4. Odbiorcami zamówienia są podmioty gospodarcze - członkowie Grupy Zakupowej TIG prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- ok. 66 PPE w grupach taryfach C oraz B.
5. Lista podmiotów będących członkami Grupy Zakupowej zostanie przekazana
po podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy Turecką Izbą Gospodarczą

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA OFERTY
TERMIN SKŁADANIA oferty - dn. 15.09.2023r. godz. 15:00
Oferty można składać na załączonych formularzach w formie pisemnej (dostarczyć osobiście do biura TIG lub przesłać drogą mailową na adres m.zasada@tig.turek.pl)
NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA ZAPYTANIA

Wymagania:
a Wykonawcą wyłonionemu w konkursie ofert.
6. Warunki:
przedstawienia oferty wg ceny stałej na rok 2024 oraz lata 2024-2025
z podziałem na taryfy B, C oraz G ( z gwarancją stałej ceny przez okres obowiązywania umowy);
przedstawienia oferty wg cen indeksowych;
przedstawienie oferty wg profilów dobowo/godzinowych dla taryf C11, C12, C21, C22, C23, B21, B22, B23;
podanie jednolitej stawki dziennej i nocnej łącznie na rok 2024 oraz lata 2024-2025 dla grup taryfowych C;
przedstawienie dodatkowej oferty cenowej sprzedaży energii wytworzonej w 100% w instalacjach OZE
czas obowiązywania oferty min. 14 dni od upływu terminu składania ofert;
dwumiesięczny okres rozliczeniowy;
przejęcie całkowitego ryzyka niezbilansowania;
podpisanie indywidualnej umowy sprzedażowej z każdym członkiem GZ TIG;
wystawianie faktur za rzeczywiste zużycie prądu;
jasna i klarowna informacje na temat opłaty handlowej, podatku akcyzowego oraz kosztów tzw. ,,certyfikatów", kosztów dodatkowych;
opieka formalno-prawna, ustalenie opiekuna GZ z ramienia sprzedawcy.
7. Wykonanie czynności wynikających z udzielonego przez członków Grupy Zakupowej Tureckiej Izby Gospodarczej (GZ TIG) pełnomocnictwa,
w szczególności Turecka Izba Gospodarcza zobowiązuje Wykonawcę
do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu członków TIG wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa dla obiektów których to dotyczy), reprezentowania członków TIG przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
8. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe dla obiektów których to dotyczy) oraz reprezentowanie członków TIG oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych
z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych.
9. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo po podpisaniu porozumienia o współpracy z Turecką Izbą Gospodarczą.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć skan aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w okresie trwania umowy, potwierdzony za zgodność z oryginałem .
3. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
4. Na żądanie Zamawiającego udowodni swoje doświadczenia w zakresie obsługi min. trzech Klientów o łącznym potencjale (nie niższym), jak wartość zamówienia GZ TIG.
5. Zamawiający zagwarantuje brak opłaty handlowej dla członków GZ TIG.
6. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r.,poz.716
ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy.
7. Do oferty Wykonawca załączy podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8. Do oferty Wykonawca dołączy wzór umowy na sprzedaż energii elektrycznej pomiędzy klientem indywidualnym (członkiem GZ TIG) a Wykonawcą oraz wzór umowy - porozumienia o współpracy pomiędzy Turecką Izba Gospodarczą a Wykonawcą.

CENY I STAWKI OPŁAT
1. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) określona w ofercie będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
2. Cena brutto ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o wartość wynikającą z tych zmian.
3. Cena jednostkowa określona w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz należności wynikające
z obowiązujących przepisów.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Informujemy, iż GZ ENERGIA cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Prosimy również o przedstawienie ceny zarówno dla potencjału przedstawionego w załączeniu, jak i biorąc pod uwagę ewentualny wzrost potencjału.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
3. Turecka Izba Gospodarcza zastrzega możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
MARTA ZASADA
KONSULTANT TIG
Koordynator GRUP ZAKUPOWYCH

tel. 665 999 663
e-mail m.zasada@tig.turek.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.