Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
5682z ostatnich 7 dni
22279z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń szpitalnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń szpitalnych

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
powiat: Szczecin
(091) 425-30-02, (091) 425-30-04
w.malecka@spsk1.szn.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: (091) 425-30-02, (09
Termin składania ofert: 2023-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Dział Techniczny SPSK nr 1 PUM w Szczecinie, Ul. Unii Lubelskiej 1, zwraca się z prośbą o przedstawienie wyceny na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb:
1. PAKIET- 1 - ,,Przebudowa Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych przy Ul. Siedleckiej 2 w Policach"
2. PAKIET- 2 - ,,Przebudowa Kliniki Chorób Wewnętrznych Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej II piętro, Część Administracyjna - IV piętro, przy Ul. Siedleckiej 2 w Policach"
I. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień.
Zakres prac będzie obejmował:
1. Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, technicznej i instalacyjnej dla potrzeb wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji fimkcjonalno-użytkowej i technologicznej na bazie wykonanej inwentaryzacji architektonicznej i obowiązujących norm i przepisów prawa.
3. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego we wszystkich wymaganych branżach (architektura, konstrukcja, sanitarna: wod.-kan., co., wentylacja mech., elektryczna, teletechnicznych i niskoprądowa, SAP), specyfikacji technicznych, przedmiarów robót i kosztorysów opisujących przedmiot zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Uzyskanie wszelkich materiałów (mapa do celów projektowych, ekspertyz, opinii technicznych, projektów osłon itp.) oraz decyzji wymaganych do prawidłowego wykonania zamówienia.
5. Przygotowanie i złożenie (w przypadku zaistniałej konieczności) wniosku wraz z załącznikami i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i koniecznych uzgodnień
n. LOKALIZACJA ZADANIA:
Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy, zlokalizowane są:
1. PAKIET-1: Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych - III piętro
2. PAKIET- 2: Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej - II piętro, Część Administracyjna - IV piętro
Zakres prac projektowych wskazany jest na załącznikach graficznych nr 1, nr 2, nr 3 dołączonych do niniejszego Szacowania Wartości Zamówienia.
IM. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Powierzchnia użytkowa obszaru objętego przebudową:
a) Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych III piętro - ok. 834,90 m2,
b) Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej II piętro - ok. 823,53 m2, Część Administracyjna IV piętro - ok. 77,90 m2,
IV. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:
1. Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i instalacyjnej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie niezbędnych odkrywek, obliczeń i opracowań (w tym ekspertyz, opinii itp.) do prawidłowego opisu zakresu prac budowlanych i instalacyjnych.
3. Wykonanie inwentaryzacji kominiarskiej kanałów wentylacji grawitacyjnej z uwzględnieniem ich drożności i szczelności, dla potrzeb projektowych.
4. Wykonanie koncepcji funkcjonalno- użytkowej na bazie wykonanej inwentaryzacji architektonicznej.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano- architektonicznej, dokumentacji technicznej i wykonawczej opisującej w sposób szczegółowy przedmiot zamówienia.
6. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
7. Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków, wraz z załącznikami o pozwolenie na budowę według wymogów ustawy Prawo budowlane i organy nadzoru architektoniczno- budowlanego, oraz dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
8. W imieniu Zamawiającego, uzyskanie pozwoleń administracyjnych i uzgodnień pozwalających na realizację zadania.
a) Dokumentację techniczną, należy wykonać w wymaganych branżach zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.
b) W skład dokumentacji wykonawczej wchodzi:
o Branża architektury,
o Branża konstrukcji,
o Branża instalacji sanitarnych (wod.- kan., co., wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, gazy medyczne),
o Branża elektryczna i niskoprądowa- strukturalna, instalacji SAP, domofonowej kontroli dostępu KD, monitoringu wizualnego - CCTV, zabezpieczeń ppoż., układ BMS z systemem zdalnego sterowania i wizualizacji, oraz instalacja przywoławcza pacjentów,
o Branża technologii medycznej,
o Przedmiary robót z podziałem na branże (przedmiary robót muszą zawierać szczegółowe wyliczenia dla wszystkich pozycji),
o Kosztorysy inwestorskie szczegółowe z podziałem na branże (ostateczny wygląd kosztorysów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy),
o Zestawienie zbiorcze kosztów zadania z podziałem na branże,
o Specyfikacje TWiOR,
9. Należy uwzględnić przebudowę pomieszczeń z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów i wymogami Zamawiającego.
10. Należy uwzględnić modernizację, wymianę lub budowę nowej instalacji wod-kan., co., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, niskoprądowej, układ BMS oraz SAP.
11. Należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w lokalizacji:
-- piwnicy z łącznika segmentu B do tomografu,
-- na klatce schodowej KI na 1, 2 i 3 piętrze,
-- na klatce schodowej K2 na 3 i 4 piętrze,
-- na klatce schodowej K3 na 4 piętrze,
12. Podczas projektowania, należy stosować materiały i urządzenia energooszczędne i dające możliwość długiego użytkowania zaprojektowanych robót i instalacji,
13. W wycenie, należy przewidzieć przeniesienie praw autorskich do wykonanego utworu we wszystkich polach eksploatacji,
14. W wycenie, należy uwzględnić koszty Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadań, Projektant przekaże Zamawiającemu opracowania w wersji papierowej i elektronicznej (zapisane w wersji pdf i wersji edytowanej)
Dokumentacje projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 2454 ze zm.) wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w zamówieniu publicznym i musi być opracowana w sposób zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Składanie ofert:
Szacowanie wartości zamówienia, na każde z PAKIETÓW, proszę przekazać w terminie do dnia 14.09.2023 r do godz. 10:00 na adres e-mail: w.malecka@spsk1.szn.pl i s.kluba@spsk1.szn.pl

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania oraz do nie wybierania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Kontakt:
Kontakt Dział Techniczny: Weronika Małecka tel. 091 425 30 49, Sara Kluba tel. 091 425 30 64

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.