Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana Balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana Balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim
ul. Matejki 3B
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
tel: 505 149 356
smkr.o@wp.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 505 149 356
Termin składania ofert: 2023-10-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana Balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krośnie odrzańskim przy Ul. PCK 3. Budynek 4 - klatkowy , 5 - kondygnacyjny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Wymiana balustrad balkonowych
2.1 Demontaż starych stalowych balustrad :
2.2 Wykonanie i montaż nowych balustrad:
- Od strony zachodniej 50 balustrad o wymiarach 3,40m + 2 x 0,40m, wysokość od posadzki 1,10 m
2.3 Warianty: -Wariant nr 1:
Wykonanie konstrukcji ze stali czarnej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo z wypełnieniem szkłem bezpiecznym VSG 442 (mleczna) od strony czołowej, boki nie szklone wypełnienie stanowi kształtownik w formie tralek co maksimum 10 cm. Konstrukcja wykonana z kształtowników o grubości ścianek 3 mm, dolna krawędź balustrady na wysokości maksymalnej od 3-7 cm.
Mocowanie balustrady - do ściany budynku na śruby wkręcane udarowo, i czoła płyty, kolorystyka konstrukcji do uzgodnienia. -Wariant nr 2:
Wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, boki nie szklone, rozwiązania konstrukcyjne i mocowanie jak w wariancie nr.1. Kolorystyka szkła do uzgodnienia. -Wariant nr 3
Wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej, wykonawca zaproponuje wypełnienie, rozwiązania konstrukcyjne i mocowanie jak w wariancie nr.1. Kolorystyka wypełnienia do uzgodnienia. -Wariant nr 4
Wykonanie konstrukcji ze stali czarnej , ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, wykonawca zaproponuje wypełnienie, rozwiązania konstrukcyjne i mocowanie jak w wariancie nr.1. Kolorystyka wypełnienia do uzgodnienia.
2.4 Wycena winna zawierać cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zadania. W kalkulacji kosztów należy uwzględnić:
- demontaż starych balustrad
- wykonanie i montaż nowych balustrad (osobno dla każdego wariantu)
- użycie niezbędnego sprzętu i środków transportu do wykonania na poszczególnych kondygnacjach budynku (winda, podnośnik rusztowanie)
2.5 W załączeniu inwestor udostępnia szkic proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego.
2.6 Dopuszcza się propozycję innych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych zaproponowanych przez wykonawcę.
2.7 Przed złożeniem ofert wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania szczegółowych pomiarów.
2.8 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert dla wielu lub wybranego wariantu osobno.
2.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Dokument nr: 16/2023

Otwarcie ofert: Ocena ofert zostanie dokonana 03.10.2023r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 12 w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej.

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres smkr.o@wp.pl, lub za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie odrzańskim; Ul. Jana Matejki 3B; 66-600 Krosno Odrzańskie do dnia 02.10.2023r. wraz z załączoną kserokopią wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin Wykonania zamówienia: IV Kwartał 2023

Wymagania:
IV. Opis Sposobu sporządzenia oferty:
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- być czytelnie podpisana przez wykonawcę
V. Wysokość zabezpieczenia na poczet wykonania umowy
1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania prac, zamawiający ustala wadium w wysokości............-..........zł na okres............-.............
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
6. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie www.smkro.pl
VII. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1- cena, maksymalnie 70%
2- referencje o realizacjach tożsamych zamówień (opinia o referencie na rynku) maksymalnie 20%
3- gwarancja maksymalnie 10%
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.smkr.o.pl

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 505 149 356 oraz adresem email: smkr.o@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.