Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5330z ostatnich 7 dni
20344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana awaryjna przyłącza ciepła 2xDN80

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana awaryjna przyłącza ciepła 2xDN80

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o
ul. Staszica 13
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
fax 61 428 45 54, tel. 61 428 45 50, kom.: +48 781985 577
pec@pec.gniezno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: ---
Nr telefonu: fax 61 428 45 54, te
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wymiana awaryjna przyłącza ciepła 2xDN80 na odcinku od budynku położonego na os. Jagiellońskim 20 do komory K07/02 na rurę preizolowaną TwinPipe wraz z odtworzeniem terenu. Szacunkowa długość wymienianego przyłącza ok. 70 m.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
- Sekretariat (I piętro) w siedzibie Spółki przy Ul. Staszica 13 w Gnieźnie do godz. 12:00 w dniu 18.09.2023 r.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA PRAC: do 31.10.2023r.

Wymagania:
Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym wystąpiła awaria celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania ofertowego.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
- Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego
- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
- Osoba podpisująca ofertę musi złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert
6. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena brutto 100%
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty e-mail.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub braku wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyn.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Paula Pacanowska, kom.: +48 781985 577, e-mail: ppacanowska@pec.gniezno.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.