Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie prac geodezyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2023-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
powiat: działdowski
tel. 23-696 60 55
rybno@gminarybno.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Rybno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 23-696 60 55
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania prac geodezyjnych na terenie gminy Rybno
Wójt Gminy Rybno zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
1. wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic w trybie rozgraniczenia
nieruchomości oznaczonej nr 728 obręb Rybno z nieruchomościami sąsiednimi
oznaczonymi nr 729 obręb Rybno oraz nr 726 obręb Rybno - część I zamówienia,
2. wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 349/7
obręb Rybno wraz z wyznaczeniem i stabilizacją nowych punktów granicznych
zgodnie z załączonym projektem podziału - część II zamówienia,
3. wykonanie czynności wznowienia wraz ze stabilizacją punktów granicznych
(przebiegu granic) nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 137 obręb
Naguszewo oraz posadowieniem punktów pośrednich wkopanych poniżej
powierzchni gruntu z oznaczeniem ,,pas drogowy" z częstotliwością co 100 m na całej
długości nieruchomości - część III zamówienia.
Gmina Rybno prosi wszystkich zainteresowanych o złożenie ofert wg załączonego wzoru.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usług
w/g cen zaoferowanych.
Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

Dokument nr: PGN.6831.46.2023

Składanie ofert:
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o złożenie do dnia
20.11.2023r. godz. 12 00 oferty:
- na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno Ul. Lubawska 15 pok. 13
- lub e-mail: rybno@gminarybno.pl (oferta przesyłana drogą elektroniczną musi mieć
formę skanu z uwagi na podpis).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia części I zamówienia do 21.12.2023 r.
Termin realizacji zamówienia części II zamówienia do 21.12.2023 r.
Termin realizacji zamówienia części III zamówienia do 21.12.2023 r.

Wymagania:
Płatność w terminie do 30 dni od złożenia faktury po dokonanym odbiorze wykonania
przedmiotu zamówienia.
Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową, podpisem oferenta, datą sporządzenia,
terminem ważności.
W ofercie należy podać:
-koszt całości (brutto).Kryteria wyboru oferty:
a) Najkorzystniejsza cena brutto (100%)
W przypadku podania nieprawdziwych danych lub uchylania się od podpisania umowy
Oferent nie będzie brany pod uwagę przy kolejnych zapytaniach ofertowych.
Informacja z wyboru zostanie podana tylko na stronie internetowej www.bip.gminarybno.pl,
a wybrany Oferent poproszony o podpisanie umowy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.