Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4748z ostatnich 7 dni
23048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa pompy ciepła

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa pompy ciepła

Data zamieszczenia: 2023-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 15
80-858 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 583 012 251 do 254 wew 102 lub 504 183 631
sekretariat.bg@bg.pan.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 583 012 251 do
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia w zakresie
naprawy pompy ciepła firmy Daikin (wymiana uszkodzonej sprężarki).
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest naprawa (wymiana uszkodzonej
sprężarki) pompy ciepła firmy DAIKIN EWYQ160G-XS036 wraz z
pracami towarzyszącymi.
2. Zakres prac powinien przewidywać wszystkie czynności i niezbędne
materiały, aby urządzenie było w pełni sprawne.
3. Wszystkie oferowane podzespoły muszą być fabrycznie nowe.
4. Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące.
5. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta
w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i
producenta.

Dokument nr: bgpanVI-222/97/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Ofertę w postaci pliku np. pdf należy przesłać na adres: sekretariat.bg@bg.pan.pl
do dnia 20.11.2023 r. do godz. 13.00.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert: najniższa cena. W cenie ofertowej powinny być
uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia.
3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
Oferta złożona w formie elektronicznej powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
Informacje o sposobie
Wykonawcami:
komunikowania
się
Zamawiającego
z
Wszelkie zapytania związane z niniejszą procedurą należy kierować przed terminem
składania ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.bg@bg.pan.pl.
4. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji
zamówienia:
1) przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji
lokalnej;
2) zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności
szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania
rynku w oparciu o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania
wyboru oferty i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego
Zaproszenia do składania ofert;
3) jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z taką samą ceną,
Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych, przy czym nie mogą
one zawierać kwot wyższych od kwot zawartych w ofertach pierwotnych;
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do
złożonych ofert;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny złożonych ofert;
6) dla Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie
wystawione zamówienie na wykonanie usługi;
7) cenę oferty należy podać brutto w walucie polskiej (PLN);
8) informujemy, że w niniejszej procedurze do wyboru Wykonawcy, który złoży
najkorzystniejszą ofertę nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.
5. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk,
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane
dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną
udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy: iod@pan.pl.
3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu
zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust.
1 lit b) RODO.
4) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu
ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
6) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku.
8) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

Kontakt:
Osobą do kontaków jest Maciej Mielniczuk
e-mail: Maciej.Mielniczuk@bg.pan.pl
tel. 583 012 251 do 254 wew 102 lub 504 183 631

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.