Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu komputerowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel. 58 320 55 90, tel. 58 320 55 87
komisja@oke.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 58 320 55 90, t
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1 Przedmiot zamówienia dostawa sprzętu komputerowego został podzielony na dwie niezależne części
Część I DOSTAWA: komputerów, monitorów, laptopów, zasilaczy UPS i drobnego sprzętu komputerowego
Część II DOSTAWA drukarek laserowych kolorowych
na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zgodzie z Formularzem cenowym stanowiącym zał. nr 2.
2.2 Niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości do kwoty 130 000,00 zł jest prowadzone
zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego na podstawie zarządzenia Kierownika Jednostki Zamawiającego.
2.3 Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem Wykonawców i opublikowane
zostanie na stronie internetowej Zamawiającego [www.oke.gda.pl], stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania
ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia zgodnie ze specyfikacją.
2.4 Specyfikacja sprzętu dla dostawy w części I:
2.4.1 Opis komputera (2 szt.)

ParametrWymagane minimalne parametry techniczne
Typ urządzenia
Dysk SSDKomputer Desktop
1TB
Pamięć RAM16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz)
Rodzina procesoraIntel Core i5-12500
Karta graficznaGrafika NVIDIA GeForce GT 1030
NagrywarkaDVD+/-RW DualLayer
System operacyjnyWindows 11 PRO PL
ZastosowanieBiurowy

2.4.2 Opis zasilacza UPS (2 szt.)
ParametrWymagane minimalne parametry techniczne
Typ urządzenia
Moc maksymalnaZasilacz UPS
2200 VA
Moc rzeczywista1980 W
Technologie:line-interactive
oprogramowanie SmartConnect
opcja płynnego zamykania
rack mount

2.4.3 Opis monitora (3 szt.)
ParametrWymagane minimalne parametry techniczne
Typ urządzenia
PrzekątnaMonitor z matrycą IPS
27"
Wymiar ekranu2560 x 1440 (WQHD)
Częstotliwość odświeżania75 Hz
Dodatkowe wyposażenieWbudowane głośniki 2x5W
Powłoka matowa
2.4.4 Opis laptopa (9 szt.)
ParametrWymagane minimalne parametry techniczne
Typ urządzenia
Dysk SSDLaptop
512 GB
Przekątna ekranu [cal]15.6
Powłoka matrycyMatowa
Pamięć RAM (zainstalowana)16 GB
Rodzina procesoraIntel Core i5-1240P
Karta graficznaZintegrowana Intel Iris Xe Graphics
System operacyjnyWindows 11 PRO PL
ZastosowanieBiurowy
2.4.5 Opis laptopa (1 szt.)
ParametrWymagane minimalne parametry techniczne
Typ urządzenia
Dysk SSDLaptop
512 GB
Przekątna ekranu [cal]16
Powłoka matrycyMatowa
Pamięć RAM (zainstalowana)16 GB
Rodzina procesoraIntel Core i5-1240P
Karta graficznaZintegrowana Intel Iris Xe Graphics
System operacyjnyWindows 11 PRO PL
ZastosowanieBiurowy
2.4.6 Opis drobnego sprzętu komputerowego
LpNazwa PrzedmiotuIlość
1
2
3
4
5
6Mysz USB
Klawiatura
Głośniki komputerowe stereo. Moc (RMS) 6W
Kamera z mikrofonem USB Full-HD 1080p
Pendrive szyfrowany 16GB (keypad)
Pendrive
Pojemność:64 GB
Interfejs:USB 3.2 Gen. 1
Prędkość odczytu:300 MB/s
Metalowa obudowa10 szt.
10 szt.
5 szt.
2 szt.
10 szt.
10 szt.
2.5 Specyfikacja sprzętu dla dostawy w części II:
2.5.1 Opis drukarki laserowej kolorowej (2 szt.)
ParametrWymagane minimalne parametry techniczne
Typ urządzenia
Prędkość wydrukuDrukarka laserowa kolorowa
40 stron na minutę
Pamięć2 GB
Drukowanie dwustronneStandard
Język drukarkiPCL5c, PCL6, PostScript 3 9emulacja), PDF Direct(emulacja)
Rozdzielczość drukowania1200x1200 dpi/1bit
InterfejsUSB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Rozmiar papieruA4-A6
Gramatura papieruKaseta i drukowanie dwustronne 60-163 g/m2, Taca ręczna 60-220 g/m2
Wydajność tonerów: czarny,
cyjan/magenta/żółtyminimum 12000 wydruków

Dokument nr: OKE/Reg/11/2023

Otwarcie ofert: 12. Termin otwarcia ofert.
12.1 Otwarcie ofert nastąpi 20 listopada, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. po godz. 13:00

Składanie ofert:
11.4 TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 20.11.2023 r. o godz. 13:00.
11.5 Ofertę należy złożyć:
11.5.1 osobiście lub listem poleconym na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Ul. Na stoku 49,
80-874 Gdańsk
11.5.2 na adres e-mail: komisja@oke.gda.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia do 12.12.2023 roku.

Wymagania:
2.6 Warunki wykonywania zamówienia:
2.6.1 Wykonawca realizujący dostawę na swój koszt dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego tj. na III piętro
w budynku bez windy przy ul. Na Stoku 49 w Gdańsku;
2.6.2 Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia na co najmniej 24 miesiące;
2.6.3 W przypadku awarii dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji czas usunięcia awarii w dni robocze do 48 godzin
od momentu zgłoszenia;
2.6.4 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia kart gwarancyjnych i instrukcji obsługi w formie
papierowej w języku polskim;
2.6..5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania oferowanego urządzenia na etapie wyboru ofert.
Wszystkie koszty związane z testami ponosi oferent.
2.7 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części lub tylko
na jedną z nich. Każda część będzie rozpatrywana osobno.
4. Informacja o podstawach wykluczenia
4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust 1 Ustawy PZP
4.1.2 nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 109 ust 1 pkt 4,8 i 10 Ustawy PZP.
4.2 Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto wyklucza się:
4.2.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 wskazanej Ustawy.
4.2.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
4.2.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i
Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania zdolności technicznej
lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
5.1.1 w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie i
wartości, wskaże ich wartość oraz odbiorców oraz dołączy referencje potwierdzające, że świadczone zlecenia
wykonane zostały w sposób należyty. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 4.
5.2 Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o
prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów, jakich zażądał Zamawiający, zgodnie z
warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i dokumentach do niego referujących.
6. Informacja o wymaganych oświadczeniach i podmiotowych środkach dowodowych jakie zobowiązani są dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia.
6.1 Wraz z ofertą Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
6.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
6.3 Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia wezwania poniższych środków dowodowych.
6.4 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w ust. 5
Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dowody na potwierdzenie złożonych oświadczeń w Załączniku Nr 4, które
winny określać, czy usługi świadczone przez Wykonawcę zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o
których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez Podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane.
6.5 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:
6.5.1 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
6.5.2 informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
6.6 Dokumenty podmiotowe, o których mowa w pkt 6.5 mogą zostać złożone w wersji elektronicznej, Zamawiający
dopuszcza przeslanie dokumentów na adres e-mail: komisja@oke.gda.pl
7. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami
oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej.
7.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu:
7.1.1 poczty elektronicznej - adres e-mail: komisja@oke.gda.pl lub e-mail: gpierucka@oke.gda.pl
7.2 Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail Wykonawca może złożyć w szczególności:
7.2.1 dokumenty wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne;
7.2.2 wszelkie wnioski i zapytania dotyczące wyjaśnienia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym;
7.3 Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej pod adresem
komisja@oke.gda.pl lub gpierucka@oke.gda.plmoże przesyłać do Wykonawców w szczególności:
7.3.1 odpowiedzi z wyjaśnieniami do Zapytania Ofertowego;
7.3.2 wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień treści oferty;
7.3.3 wezwania do uzupełnienia dokumentów;
7.3.4 informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej;
7.3.5 informacje o unieważnieniu postępowania;
7.3.6 pozostałą korespondencję związaną z postępowaniem.
7.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB.
7.5 Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego
terminu. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. W
przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo
wysłane przez Zamawiającego zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią
pisma.
7.6 Za datę przekazania dokumentów, wniosków, zawiadomień, oświadczeń lub kopii dokumentów przyjmuje się datę ich
przekazania na adres e-mail: komisja@oke.gda.pl .
7.7.2 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
7.7.3 osobiście w sekretariacie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
9. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9.1 Kryterium wyboru oferty jest Cena - 100%.
9.2 Oferta Wykonawcy z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 100
9.3 Pozostałe oferty będą oceniane według poniższego wzoru:
C min (najniższa zaproponowana cena brutto)
............................................................... x 100 pkt.
C bad (cena brutto badanej oferty)
9.4 Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
9.5 Każda część będzie rozpatrywana osobno.
10. Opis sposobu przygotowania oferty.
10.1 Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
10.2 W przypadku złożenia dokumentów stanowiących ofertę przez osobę, której umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z dokumentów tj. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej lub inny właściwy rejestr, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę działającą w jego
imieniu.
10.3 Dokumenty składające się na ofertę:
10.3.1 Formularz ofertowy [Załącznik Nr 1]
10.3.2 Formularz cenowy [Załącznik Nr 2]
10.3.3 Oświadczenia Wykonawcy [Załącznik Nr 3]
10.3.4 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty wraz z załącznikami przez osoby nieujawnione w odpisie z
właściwego rejestru Wykonawcy
10.3.5 Wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę [Załącznik Nr 4]
10.3.6 Niewypełnienie wymaganych pozycji poszczególnych Załączników lub brak ich złożenia skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
10.4 Wykonawca wybrany w postępowaniu, który złożył dokumenty w formie elektronicznej, musi dodatkowo przed
zawarciem Umowy złożyć wszystkie dokumenty w oryginale.
11. Sposób oraz termin składania ofert.
11.1 Wszystkie składane do oferty dokumenty powinny zostać podpisane przez uprawnione osoby.
11.2 Wykonawca zobowiązany do zapisywania dokumentów przysłanych w wersji elektronicznej w formacie
umożliwiającym otwarcie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe podczas zapisywania lub
wysyłania dokumentów.
11.3 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu zachowania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem ,,Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie przesyła je wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty.
11.6 Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać złożoną ofertę poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia.
11.7 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

12.2 Zamawiający udostępni na stronie internetowej BIP informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców,
których oferty wpłynęły, informacje o szacunkowych cenach oferty.
12.3 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego do
składania ofert.
13. Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
13.1 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13.2 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia Umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
13.3 Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości
zamówienia podstawowego, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
14. Rozliczenia.
Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wszelkie rozliczenia odbywać się będą tylko w walucie polskiej.
15. Pozostałe informacje.
15.1 Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do rezygnacji z prowadzenia
postepowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podania przyczyny.
15.2 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
15.2.1 nie została złożona żadna oferta,
15.2.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalna kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
15.2.3 Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć,
a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej Umowy,
15.2.4 wszystkie oferty zostały odrzucone.
15.3 Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
15.4 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty
ponosi Wykonawca składający ofertę.
15.5 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
17. Do niniejszego zapytania ofertowego załącza się dokumenty stanowiące integralną cześć.

Kontakt:
7.7 Zamawiający przewiduje inne niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, następujące sposoby
komunikowania się z Wykonawcami:
7.7.1 telefonicznie na wskazane numery telefonów Zamawiającego:
7.7.1.1 Sekretariat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Tel. 58 320 55 90
7.7.1.2 Osoba udzielająca szczegółowych informacji ws. zamówień publicznych - Grażyna Pierucka,
tel. 58 320 55 87

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.