Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Zakup koszy ulicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup koszy ulicznych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
tel. 32 317 - 11- 11
gmk@myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 317 - 11- 11
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA dla następujących zadań
1. - Przedmiotem zamówienia jest zadanie określone w budżecie miasta jako: ,,Zieleń
reaktywacja ,,PRZYJAŹNIE I KOLOROWO" - Zakup koszy ulicznych - Dzielnica Piasek MBO 2023"
2. - Przedmiotem zamówienia jest zadanie określone w budżecie miasta jako:
,,Zakup koszy ulicznych w dzielnicy Krasowy - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady
Dzielnic - Rada Dzielnicy Krasowy"
3. - Przedmiotem zamówienia jest zadanie określone w budżecie miasta jako:
,,Zakup koszy ulicznych - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnic - Rada
Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica"
Kosz uliczny betonowy - materiał : beton płukany
pojemność 40l ; kształt kosza sześciokątny
wysokość kosza 62 cm; średnica dolna 51 cm; średnica górna 60 cm
DOSTAWA do bazy Zamawiającego mieszczącej się w Zakładzie Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. przy Ul. Karola
Miarki 36 wraz z rozładunkiem; 41-400 Mysłowice. Przewidywana ilość jest uzależniona od ceny jednostkowej kosza wraz z transportem (szacowana ilość około 40 szt) dla wszystkich trzech zadań
Wykonawca w cenie oferty winien skalkulować wszystkie elementy, które zostały wyszczególnione w
zapytaniu. Ponadto winny być uwzględnione wszystkie koszty w tym transportu.

Dokument nr: IM.271.1.12.2023. HD, IM.271.1.13.2023. HD

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać w następujący sposób:
1) osobiście w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Mysłowice przy Ul. Powstańców 1,
pokój 110B,
2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Infrastruktury Miejskiej
ul. Powstańców 1; 41 - 400 Mysłowice - decyduje data stempla wpływu do Urzędu Miasta
Mysłowice
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmk@myslowice.pl
w terminie do dnia 20.11.2023r. do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI I OKRES GWARANCYJNY
- od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2023 r. ;
- gwarancja 12 m-cy od dnia odbioru robót,
-termin związania ofertą 30 dni

Wymagania:
IV. TERMIN PŁATNOŚCI
- fakturowanie po dokonanym odbiorze prac - termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz
z protokołem odbioru lub innym dokumentem potwierdzającym dostarczenie przedmiotu zamówienia,
który będzie podstawą wystawienia przedmiotowej faktury przez Wykonawcę.
V. WYMAGANE DOKUMENTY
wypełniony w każdej pozycji - Załącznik nr 1 do zaproszenia,
VI. KRYTERIUM OCENY
Cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ofertową brutto
za wykonanie zamówienia oraz jednocześnie spełni warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy każda ze złożonych ofert będzie zawierać cenę ofertową przekraczającą wysokość
zabezpieczonych przez Zamawiającego środków- zamówienie nie zostanie udzielone tj. Zamawiający nie
zawrze umowy lub Zamawiający dostosuje zakres do wysokości środków zabezpieczonych
w budżecie według cen złożonej oferty.
Złożenie oferty, która nie będzie zawierać istotnych elementów zamówienia, bądź zostanie złożona po
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, wywoła pozostawienie jej bez
rozpatrzenia.
Powyższe zaproszenie jest adresowane do więcej niż jednego Wykonawcy i tym samym nie może być
uznane przez Wykonawców za ofertę w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, ze strony
Zamawiającego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.C.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.