Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Awaryjna naprawa wadliwie działającego odwodnienia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Awaryjna naprawa wadliwie działającego odwodnienia

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 646 33 44, fax +48 61 820 17 09, tel. 61 64 77 220
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 646 33 4
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia: ,,Awaryjna naprawa wadliwie działającego odwodnienia ulicy Rylejewa przed Ul. Hercena (eliminacja tworzenia się zastoiska wody deszczowej w ciągu przejścia dla pieszych)."
Opis przedmiotu zamówienia: Awaryjna naprawa wadliwie działającego odwodnienia ulicy Rylejewa przed
ul. Hercena (eliminacja tworzenia się zastoiska wody deszczowej w ciągu przejścia dla pieszych)."
Zakres prac:
- oznakowanie miejsca prowadzenia prac wraz z uzgodnieniem projektu organizacji ruchu z Miejskim Inżynierem Ruchu;
- wykonanie stosownych wykopów wraz z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej;
- dokonanie niwelacji terenu celem wskazania najodpowiedniejszego miejsca dla posadowienia nowej infrastruktury (elementów lokalnego odwodnienia drogi)
- korekta posadowienia wpustu ulicznego zlokalizowanego przy ulicy Hercena wraz z wymianą jego przyłącza (ok 12 mb) do studni osadnikowej wpustu ulicznego zlokalizowanego w chodniku - studnia osadnikowa nowego wpustu musi posiadać minimum 50 cm osadnik;
- ułożenie ścieku przykrawężnikowego na odcinku ok 20 mb ze spadkiem do wpustu ulicznego;
- prawidłowe odtworzenie nawierzchni uszkodzonych w trakcie realizacji prac;
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE

Dokument nr: ZDM-UD.342.94.2023

Otwarcie ofert: Data, godz. otwarcia ofert: 16.11.2023r. Godzina 14.00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 16.11.2023r. Godzina: 8.00
Miejsce złożenia ofert: kancelaria ZDM lub mailowo na adres: oferty@zdm.poznan.pl

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 24.11.2023r.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa:
-
Wykonawca musi przedstawić referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były naprawy (bądź wymiany) elementu składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka) o łącznej wartości 100 000,00 PLN;
Wykonawca składa:
- formularz ofertowy
- kosztorys ofertowy szczegółowy
- aktualne zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami,
-
aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony/ wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były naprawy (bądź wymiany) elementu składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka) o łącznej wartości 100 000,00 PLN
Po podpisaniu umowy należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac wraz z uzyskaniem zatwierdzenia tego projektu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Przed złożeniem ofert należy zapoznać się z ,,Wytycznymi dla wykonawców" zawartymi w zakładce zamówienia publiczne na stronie internetowej ZDM-u.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją: ,,Nie otwierać przed 16.11.2023r. - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis: ,,Nie otwierać przed 16.11.2023r. - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego". Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
Kontakt: Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji:
Wydział Remontów i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Mirosław Czyżewski tel. 61 64 77 220,
mczyzewski@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.