Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
122z dziś
5033z ostatnich 7 dni
21439z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa elementów eksploatacyjnych sygnalizacji świetlnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa elementów eksploatacyjnych sygnalizacji świetlnych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 647 72 0
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania: dostawa elementów eksploatacyjnych sygnalizacji świetlnych.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie prac polegających na dostawie elementów:
1. Wkład led 230V fi300 źródło światła led S-1 R
2. Wkła led 40V fi300 źródło światła led S-1 R
4. Wkład d led 230V fi200 źródło światła led S-1 R
3. Wkładled 40V fi200 źródło światła led S-1 R
5. Wkład led 230V fi300 źródło światła led biały
6. Wkład led 40V fi300 źródło światła led biały
7. Wkład led 230V fi200 źródło światła led biały
8. Wkład led 40V fi200 źródło światła led biały
9. Blenda do led fi300 S-3e (w lewo) komplet (RYG czyli 3 szt. na latarnię)
10. Blenda do led fi300 S-3c (prosto) komplet (RYG czyli 3 szt. na latarnię)
11. Blenda do led fi300 S-3d (w prawo) komplet (RYG czyli 3 szt. na latarnię)
12. Blenda do led fi300 S-3a (prosto i lewo) komplet (RYG czyli 3 szt. na latarnię)
13. Blenda do led fi300 S-3f (lewo i zawracanie) komplet (RYG czyli 3 szt. na latarnię)
14. Blenda do led fi300 S-3b (prosto i prawo) komplet (RYG czyli 3 szt. na latarnię)
15. Blenda do led fi300 S-3g (zawracanie) komplet (RYG czyli 3 szt. na latarnię)
16. Blenda do led fi200 S-5 (pieszy) komplet (RYG czyli 3 szt. na latarnię)
17. Blenda do led fi200 S-6 (rower) komplet (RG czyli 2 szt. na latarnię)
18. Blenda do led fi200 S-5/6 (pieszy rower) komplet (RG czyli 2 szt. na latarnię)
19. Blenda do led fi300 BUS komplet (RYG czyli 3 szt. na latarnię)
20. Blenda do led fi200 BUS komplet (RYG czyli 3 szt. na latarnię)
21. Blenda do led fi200 ST komplet (RG czyli 2 szt. na latarnię)
Specyfikacja elementów sygnalizacji świetlnej znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: RITS.342.29.2023

Otwarcie ofert: Analiza ofert odbędzie się w dniu 17.11.2023 r.

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i numerem referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i numeru referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2023 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Terminy wykonywania zamówienia i kary umowne
- termin wykonania zamówienia: do 8 grudnia 2023,
- z tytułu przekroczenia któregokolwiek z ww. terminu, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia przedmiotowego zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
- zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia.

Wymagania:
Oferenci są zobowiązani do dostarczenia wraz z ofertą; kart katalogowych (specyfikacji elementów, które zamierzają dostarczyć).
V. Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
2. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
3. Do oferty należy załączyć karty katalogowe produktów, które Oferent zamierza dostarczyć.
4. Dostawa do Centrum Operacyjnego ITS ul. Górecka 15 w Poznaniu.
5. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
6. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.