Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Narodowe w Lublinie
ul. Zamkowa 9
20-117 Lublin
powiat: Lublin
Telefon: 81/537-96-41, tel. 573 782 127, tel. 81/537 96 44
zamowienia@mnwl.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 81/537-96-4
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie rozeznania rynku celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia i trybu
postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi np.:
świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pracowni, wartowni, toalet, ciągów
komunikacyjny, sali odczytowej, pomieszczeń socjalnych w siedzibie głównej Muzeum
Narodowego w Lublinie przy Ul. Zamkowej 9 [Zamek Lubelski].
3. Opis przedmiotu zamówienia i warunki zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia i warunki zamówienia stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego
zaproszenia.

Składanie ofert:
Proszę o przesłanie w formie skanu lub pdf na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia
wypełnionej i podpisanej w imieniu wykonawcy wyceny na adres:
zamowienia@mnwl.pl w terminie do dnia 17.11.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
4. Planowany termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Wymagania:
1. Tryb
1) Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej zamówienia niezbędnej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w
rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
2) Celem postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia i ustalenie trybu wyboru wykonawcy.
6. Sposób obliczenia szacowanej wartości zamówienia
1) Szacowaną wartość kalkulacji cenowej należy podać w łącznej cenie netto i brutto. Ceną jest cena
globalna zamówienia obejmująca wszystkie czynniki cenotwórcze wpływające na cenę oferty.
Wartość szacunkowa musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania oraz obejmować również wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
2) Cena ma obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia określony w opisie przedmiotu
zamówienia i stanowić wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. Ryczałtowy charakter
wynagrodzenia powoduje, że nie liczy się rozmiaru nakładów, czy też sposób osiągnięcia efektu,
lecz sam efekt = rezultat.
3) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym ryzyko przyszłego Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.
4) Szacowaną wartość kalkulacji cenowej należy obliczyć w następujący sposób: Cenę należy
umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku - załącznik nr 2 tj.:
a) należy podać cenę netto za 1 miesiąc sprzątania,
b) obliczyć podatek VAT za 1 miesiąc - 23 % (dotyczy podmiotów będących płatnikami VAT),
c) obliczyć cenę brutto za 1 miesiąc powiększając cenę netto o należny podatek VAT.
d) Obliczyć łączną cenę netto, brutto i należny podatek VAT za okres 12 miesięcy

Kontakt:
Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Joanna Lewandowska-Świtka, e-mail: j.switka@mnwl.pl tel. 573 782 127
Iwona Wójcik , e-mail: i.wojcik@mnwl.pl tel. 81/537 96 44

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.