Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
323z dziś
5234z ostatnich 7 dni
21640z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Przebudowa i remont łazienek

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa i remont łazienek

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Rzeczna 5
75-724 Koszalin
powiat: Koszalin
TEL.(94) 342 06 16 FAX.:(94) 342 62 83, Tel. 514 478 068
sosw.krzysztof.mioduszewski@gmail.com
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL.(94) 342 06 16 F
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa i remont dwóch łazienek, w wyznaczonej części budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Koszalinie. Przedmiot zamówienia obejmuje:
? Rozbiórka konstrukcji murowanych, w tym demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z
ościeżnicami (2 szt.), wyburzenie wewnętrznych ścianek działowych kabin toalet;
? Demontaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalki z bateriami (3 kpl.), ustęp (2 szt.);
? Rozebranie płytek ściennych (ok. 30 m2) oraz posadzek ceramicznych (ok. 7 m2);
? Gruntowanie (ok. 62 m2);
? Wylewka wyrównująca grubości ok. 5cm (ok. 7 m2);
? Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych (ok. 7 m2), okładzin
ściennych z płytek do wysokości 2,0m (ok. 30 m2);
? Szpachlowanie i malowanie ścian (ok. 25 m2)
? Wykonanie kabin WC z płyt HPL o wys. min 2,0m (po jednej kabinie w łazience)
? DOSTAWA i montaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalka z baterią (3 szt.), ustęp (2 szt.),
uchwyt dla niepełnosprawnych (2 szt.), kratka ściekowa (2 szt.)
? Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej łazienki (okablowanie,
gniazda, łączniki, oświetlenie);Wymiana oświetlenia pomieszczeń.
? Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które
konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną;
? Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
a. Ofertę przesłać elektronicznie na adres mailowy:
sosw.krzysztof.mioduszewski@gmail.com lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły .
b. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 17.11.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2023 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. Spełniają warunki określone w art. 112 - 117 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U.
z 2019 roku) - Prawo zamówień publicznych
b. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z
dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2019roku) - Prawo zamówień publicznych.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej lub papierowej na
formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik A)
8. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, z wyodrębnieniem podatku VAT.
9. Długość gwarancji:
Na przedmiot zamówienia wykonawca udziela gwarancji na okres min. 12 miesięcy
10. Kryteria oceny ofert:
- cena -100%
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie.
b. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
12. Zastrzeżenia.
a. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych
o właściwościach użytkowych nie gorszych niż wymienione przez Zamawiającego w
załączniku nr 1 (oferta cenowa). W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych po
stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
b. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kontakt:
c. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Krzysztof Mioduszewski ,
Tel. 514 478 068 adres mailowy: sosw.krzysztof.mioduszewski@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.