Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz mycie okien...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz mycie okien własnym sprzętem i środkami

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel.: 58 68-36-800, fax: 58 68-36-803
zapytania.ofertowe@gdansk.rdos.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 58 68-36-800,
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz mycie okien własnym sprzętem i środkami w Zespole Terenowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
Zapraszamy do złożenia oferty na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz mycie okien własnym sprzętem i środkami w Zespole Terenowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 i 3 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: SA.III.261.2.75.2023.IW

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 17.11.2023r.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania.ofertowe@gdansk.rdos.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Usługa będzie świadczona w terminie od 03.01.2024r. - 31.12.2024r.

Wymagania:
IV.Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do jej składania, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryterium: Kryterium ,,CENA" -100%
VI.Opis sposobu przygotowania i składania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto całości zakresu objętego zamówieniem.
3. Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jego wysłania.
VIII. Zamawiający informuje, że:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
3. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona na stronie bip.
IX. Warunki płatności:
Warunki płatności opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.

Kontakt:
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
- sprawy proceduralne: Izabela Wawrzyniak, Krystyna Molenda, tel.: 58 683 68 35

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.