Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
122z dziś
5033z ostatnich 7 dni
21439z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Zakup tapczanów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup tapczanów

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie
al. J. Słowackiego
30-018 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 633-07-06 fax 12 633-07-06
zamowienia.malopolska@ohp.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 633-07-06 fa
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na zakup 40 sztuk tapczanów związanych zakwaterowaniem uczestników internatu. Postępowanie przedmiotowe prowadzone jest zgodnie regulaminem Małopolskiej WK dotyczącego określenia zasad udzielania zamówień poniżej wartości progowych, od których uzależnione jest stosowanie ustawy na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Tapczan jednoosobowy 90x200 z pojemnikiem na pościel wraz z dostawą - 40 sztuk. Specyfikacja:
- Typ wypełnienia - sprężyny Bonell + pianka.
- Pojemnik na pościel pod siedziskiem.
- Powierzchnia spania (cm) 90x200.
- Automat ułatwiający otwieranie.
- Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa + drewno
- Grubość płyty minimalnie 18 mm
- Preferowany kolor: szary lub jego odcienie, brązowy lub jego odcienie II. Warunki dostawy
- dostawa wraz z wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia internatu (w budynkach znajdują się windy)

Dokument nr: MWK.DB.273.37.2023

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert
I. Ofertę z wyceną zał. nr 1 oraz formularz cenowy zał. nr 2 z wyceną, oświadczenie dla wykonawcy zał. nr 3 a także dokumenty tj. kserokopia podstawy działalności gospodarczej, NIP i REGON, należy nadesłać na adres: zamowienia.malopolska@ohp.pl w terminie do dnia 20.11.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy:
- 20 szt. - Tapczan jednoosobowy 90x200 z pojemnikiem na pościel wraz z dostawą do 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini, Ul. Lipcowa 50,32-540 Trzebinia.
- 20 szt. - Tapczan jednoosobowy 90x200 z pojemnikiem na pościel wraz z dostawą do 6-5 OSiW w Lanckoronie, Ul. Krakowska 12,34-143 Lanckorona.
1. Maksymalny termin realizacji do 8 grudnia 2023 r. Na całość zamówionego towaru będzie wystawiana faktura. Potwierdzeniem odbioru towaru jest pokwitowanie na dokumencie dostawy dokonane przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Termin ramowy realizacji całości zamówienia: od dnia przesłania zamówienia do 08.12.2023 r.

Wymagania:
2. Ceny produktów oferowane Zamawiającemu ustalone są na podstawie formularza
cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy i nie mogą ulec zmianie.
3. Zamawiający odrzuci ofertę która będzie:
a. niezgodna z treścią zawartą w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym (załącznik nr 2),
b. stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4. Zamawiający wymaga, żeby w swojej propozycji cenowej ( ofercie) Wykonawca uwzględnił wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem zamawianego asortymentu do siedzib wg adresów dostawy. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę dostawy innym podmiotom np. kurierowi, to Wykonawca musi zapewnić, aby inny podmiot np. kurier zapewnił dostarczenie przedmiotu zamówienia. (Przez dostarczenie zamówienia rozumie się wniesienie towaru do pomieszczenia wskazanego przez odbiorcę).
5. W przypadku dostawy artykułów niezgodnych z przedstawionymi w ofercie, Zamawiający zażąda ich wymiany na właściwe. W takim przypadku zapłata za dostawę nastąpi po wymianie asortymentu na właściwy.
6. Płatność następować będzie po zrealizowaniu całości dostawy - do jednostek organizacyjnych Zamawiającego i dostarczeniu faktury zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
7. Płatności pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym będą dokonywane przelewem na konto bankowe Dostawcy umieszczone na fakturze dotyczącej transakcji (dostawy).
8. Niezwłocznie po przesłaniu powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, Wybranemu Wykonawcy zostanie przesłane zamówienie na dostawę.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
a. Wiedza i doświadczenie
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
b. Potencj ał techniczny
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
c. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
d. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie 13. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę Kryteria oceny oferty: Cena - 100%
Oferta najtańsza, zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
W trakcie badania ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
Odrzucenie oferty/ unieważnienie postępowania
1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku jeżeli cena z najniższą ofertą przewyższy kwotę jaką zamierza on przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.