Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
377z dziś
5288z ostatnich 7 dni
21694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Mycie żaluzji zewnętrznych oraz mycie okien od zewnątrz

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Mycie żaluzji zewnętrznych oraz mycie okien od zewnątrz

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. +48 91 45 28 888, faks: +48 91 31 12 324, tel. (091) 452 88 76
jklos@wzp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 91 45 28 88
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe ,,Mycie żaluzji zewnętrznych oraz mycie okien od zewnątrz w kompleksie obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 i Ul. Mazowieckiej 14 w Szczecinie"

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego składa zapytanie ofertowe, dotyczące mycia żaluzji zewnętrznych oraz myciu okien od zewnątrz na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
Prosimy o zapoznanie się z warunkami świadczenia usług oraz przesłanie oferty w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 15.00 w wersji elektronicznej na adres jklos@wzp.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin obowiązywania umowy - od dnia zawarcia do 22 grudnia 2023 r.

Wymagania:
Zaleca się, aby oferty były przesyłane w formacie pdf.
Oferta powinna zawierać ceny wartości brutto, wraz ze wskazaniem stawki podatku VAT.
Zamawiający zawrze umowę na usługę mycia żaluzji i okien zewnętrznych z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Kryterium oceny ofert - cena 100%.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Wykluczenie Wykonawcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,,O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego" (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, z późn. zm.) - dalej jako p.w.a., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 p.w.a.;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 p.w.a.;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 p.w.a.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy oraz oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zapytanie nie stanowi również podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.

Kontakt:
Osobą zajmującą się prowadzeniem sprawy jest Justyna Kłos tel. (091) 452 88 76. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontaktowanie się z w/w osobą.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.