Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
655z dziś
5415z ostatnich 7 dni
23775z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa siatki drucianej leśnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa siatki drucianej leśnej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel:+48 (58) 355 33 33 fax:+48 (58) 355 33 39, tel.:58 355 35 45, tel.: 58 355 35 44
ofertytz@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel:+48 (58) 355 33
Termin składania ofert: 2023-11-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA siatki drucianej leśnej
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę:
1) Przedmiot zamówienia: dostawa siatki drucianej leśnej dla potrzeb Urzędu Morskiego
w Gdyni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w formularzu oferty

Dokument nr: TZ2.374.168.2.2023.AB

Otwarcie ofert: 5) Dodatkowe informacje:
a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu
16.11.2023 r., otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców w siedzibie
Zamawiającego;

Składanie ofert:
3) Forma złożenia oferty:
Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2023 r.
godz. 15:00 w jednej z poniższych form:
a) pisemnej przesłanej lub złożonej w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Morski w
Gdyni, Ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę
siatki leśnej - Wydział TZ"
b) w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail :
ofertytz@umgdy.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia (max.3 dostawy) - do 21 dni od daty podpisania
umowy.

Wymagania:
b) warunki płatności:
(1) przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony towar
-z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek
bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego,
(2) Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy,
(3) inne: miejscem dostawy towaru jest Magazyn Centralny, Nabrzeże Duńskie,
Gdynia ul. Warsztatowa 5, dostawa w dni robocze pon.-pt. 08:00 do 14:00
2) Kryterium wyboru ofert: Cena: - cena 100%
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się.
W celu potwierdzenia dostarczenia wiadomości w formie elektronicznej, prosimy
o jednoczesny kontakt telefoniczny.
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Oferent który złożył
najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy w terminie
7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze;
c) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za
najkorzystniejszą, uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;
d) w przypadku gdy więcej niż jedna oferta będzie w jednakowej
najkorzystniejszej cenie i nie będzie podlegać odrzuceniu, Zamawiający może
wystąpić do tych wykonawców z zapytaniem o potrzymanie lub skorygowanie
oferty, wyznaczając określony czas ewentualnego jej złożenia;
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podawania przyczyn;
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy:
o Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie
niezgodny z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi
o
o
o
przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług),
niepełnej oferty oraz oferty z błędami rachunkowymi,
dokonania zmian w formularzu oferty nie uzgodnionych
z Zamawiającym,
gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Agnieszka Bałuch - Kierownik Oddziału - tel.:58 355 35 45
e-mail: agnieszka.baluch@umgdy.gov.pl
Aleksandra Szczawińska - Specjalista Oddziału Zaopatrzenia - tel.: 58 355 35 44
e-mail: aleksandra.szczawinska@umgdy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.