Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa armatury hydraulicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa armatury hydraulicznej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel:+48 (58) 355 33 33 fax:+48 (58) 355 33 39
ofertytz@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel:+48 (58) 355 33
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA armatury hydraulicznej
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę:
1) Przedmiot zamówienia: armatura hydrauliczna dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w formularzu oferty oraz
formularzu cenowym.

Dokument nr: TZ2.374.169.1.2023.PM

Składanie ofert:
3) Forma złożenia oferty:
Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1), formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz
oświadczenie RODO (załącznik nr 3) należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2023 r. godz.
10:00 w jednej z poniższych form:
a) pisemnej przesłanej lub złożonej w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Morski w
Gdyni, Ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę
artykułów technicznych - Wydział TZ"
b) w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail :
ofertytz@umgdy.gov.pl
W celu potwierdzenia dostarczenia wiadomości w formie elektronicznej, prosimy
o jednoczesny kontakt telefoniczny.

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia - do 10 dni roboczych od daty otrzymania umowy.
(3) inne: miejscem dostawy towaru jest Magazyn Centralny, Nabrzeże Duńskie,
Gdynia Ul. Warsztatowa 5, dostawa w dni robocze pon-pt.8.00 do 14.00

Wymagania:
b) warunki płatności:
(1) przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony towar
z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek
bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego,
(2) Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy,
2) Kryterium wyboru ofert: Cena: - cena 100%
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.) - ustawy nie stosuje się.
5) Dodatkowe informacje:
a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu
20.11.2023 r., otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców w siedzibie
Zamawiającego;
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Oferent który złożył
najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do dostarczenia towaru w
terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania podpisanej umowy.
c) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za
najkorzystniejszą, uchyli się od wykonania umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podawania przyczyn;
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy:
? Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie
niezgodny z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi
przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług),
? niepełnej oferty oraz oferty z błędami rachunkowymi,
? dokonania zmian w formularzu oferty nie uzgodnionych
z Zamawiającym,
? gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Paweł Murglin - Specjalista Oddziału Zaopatrzenia - tel.:58 355 35 48
e-mail: pawel.murglin@umgdy.gov.pl
Agnieszka Bałuch - Kierownik Oddziału Zaopatrzenia - tel.: 58 355 35 45
e-mail: agnieszkabaluch@umgdy.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.