Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
5608z ostatnich 7 dni
23968z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
tel. 33 4794272
ochrona@um.cieszyn.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 4794272
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT w postępowaniu o udzjelenia zamówienie na realizację zadania pn.
Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów będących własnością
Gnany Cieszyn w 2023 r.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac, będących przedmiotem zamówienia, obejmuje:
1) pozyskanie drewna z lasów będących własnością Gminy Cieszyn (orientacyjny wykaz drzew wyznaczonych do pozyskania w załączniku nr 1);
2) zrywkę drewna;
3) okrzesanie pni;
4) przygotowanie drewna do transportu poprzez ułożenie w stosy, w zależności od przeznaczenia;
5) oczyszczenie lasu po dokonanej wyróbce z gałęzi, odpadów i kory poprzez spalenie;
Uwaga: wykonawca ma pierwszeństwo zakupu pozyskanego drewna.

Dokument nr: OŚR.271.8.2023.3

Składanie ofert:
VII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Rynek 1, parter) lub drogą mailową na adres ochrona@um.cieszyn.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 12 grudnia 2023 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w ciągu ostatnich dwóch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na pracach związanych z wykonywaniem prac leśnych o łącznej wartości co najmniej 10.000 zł brutto.
V. Wymagane elementy oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) wykaz wykonanych usług (wg załącznika nr 1 do oferty);
3) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2 do oferty);
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do oferty);
5) podpisany projekt umowy (proszę o zaparafowanie każdej strony umowy)
VI. Kryterium oceny oferty:
Cena - 100%.
2. Wykonawca zostanie powiadomiony o jego wyborze, w terminie 3 dni roboczych po upływie terminu złożenia ofert.
3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy przedstawią umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Kontakt:
osoba do kontaktu: Małgorzata Węgierek, tel. 33 4794272, ochrona@um.cieszyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.