Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4819z ostatnich 7 dni
23159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu
Plac Klasztorny 1b
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
Telefon: 52 357 46 57
sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 52 357 46 5
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, plac Klasztorny lb, 88-100 Inowrocław
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dotyczy realizacji zamówienia publicznego poniżej 130 000,00 zł.
Usługa polegająca na remoncie schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku mieszczącego się: plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław

Dokument nr: EA.2600.73.2023, 11/2023

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę na wypełnionym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy dostarczyć do dnia 20.11.2023 roku, do godz. 24.00, do sekretariatu PSSE w Inowrocławiu, drogą pocztową (liczy się data i godz. wpływu) lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl
3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Do dnia 20 grudnia 2023 roku.

Wymagania:
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.
5. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia składanego zgodnie z art. 7 ust, 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku
reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa należy załączyć odpowiednie dokumenty umożliwiające weryfikację upoważnienia) - załącznik nr 3.
Ponadto należy załączyć do oferty wypełnione i podpisane:
- załącznik nr 5 /RODO/
- załącznik nr 6 /Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym/
VI. OCENA OFERT I DODATKOWE INFORMACJE
1. Cena oferty uwzględniające wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo. Cena netto, należny podatek VAT oraz cena brutto jako suma ceny netto i VAT.
2. Cena podana w ofercie powimia obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji z wykonawcami.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Ilekroć w niniejszym zapytaniu, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
2. Przesłanie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy.
3. Przesłania wykluczenia wykonawcy:
- nie rozpoczęcie w terminie realizacji zadania,
- przerwy w realizacji zadania,
- niedotrzymanie terminu końca realizacji zadania.
4. W przypadku zaistnienia jednej z ww. przyczyn umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym. Jeżeli zadanie zostało wykonane częściowo, po rozwiązaniu umowy następuje rozliczenie z wykonawcą. Jednocześnie w trybie niezwłocznym zostaje podpisana umowa z drugim wykonawcą z listy wybranych oferentów. Równoznaczna sytuacja wykluczenia dotyczy każdego wybranego wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny oraz od podpisania umowy, jeżeli przedstawiona oferta będzie przekraczała przyznany budżetu na realizację ww. zadania lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:
Piotr Jałoszyński, tel. 52-357-46-57, e-mail: sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.