Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Bolesława Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
powiat: zgorzelecki
tel. 75 7759944, 22 1010202
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846911
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zgorzelec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 75 7759944, 22
Termin składania ofert: 2023-11-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WI.271.111.2023 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu pn. "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu pn. "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej". Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu pn. "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej". Szczegółowy zakres prac zawarto w projekcie umowy. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 846911, WI.271.111.2023

Otwarcie ofert: Otwarcia : 16-11-2023 11:17:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846911
Składania : 16-11-2023 11:12:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 757759944
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający wykluczy:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie, o którym mowa powyżej obowiązuje od 01 maja 2022 r.*
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Płatność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury po protokolarnym odbiorze. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Przez cały okres realizacji robót budowlanych, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Podwykonawstwo - Wykonawca oświadcza, że zamówienie nie będzie wykonane przez podwykonawcę.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuje" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Numer rachunku bankowego - Wykonawca oświadcza, że do rozliczeń z zamawiającym posiada następujący numer rachunku bankowego- proszę podać nr rachunku bankowego. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, iż akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuje".
projekt umowy - pełn [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuje". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Warunek udziału dot. dysponowania osobą do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która będzie uczestniczyć bezpośrednio przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - Proszę wpisać: imię i nazwisko, numer uprawnień i datę nadania uprawnień budowlanych oraz poziom wykształcenia (kierunek studiów/tytuł zawodowy) osoby wskazanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz załączyć stosowne dokumenty. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Bolesława Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.