Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup akcesoriów komputerowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup akcesoriów komputerowych

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ul. Legionów 52
42-202 CZĘSTOCHOWA
powiat: Częstochowa
tel. +48 343664305 wew 203
Województwo: śląskie
Miasto: CZĘSTOCHOWA
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 343664305 w
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby MZD

CPV: 30237200-1

Dokument nr: ZP.26.2.201.2023

Składanie ofert:
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście; listem, na kancelarii Zamawiającego (pokój nr 18 ) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: KANCELARIA MZD do dnia 17.11.2023 r. do godz. 10:00.
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Nazwa Wykonawcy; Zapytanie ofertowe na: Zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby MZD. Znak sprawy: ZP.26.2.201.2023; NIE OTWIERAĆ przed 17.11.2023r. godz.10:00"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia / umowy - 7 (słownie: Siedem ) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

- Uzupełniony Formularz ofertowy
- Uzupełniony załącznik do druku oferta
- Uzupełnione oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
- Uzupełniony załącznik klauzula informacyjna
V. INNE DANE
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena - 100%:
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
2. Wymagania co do zakresu zamówienia, które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena:

Niniejsze zamówienie (zapytanie ofertowe) jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, jak również do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy.

Kontakt:
IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1
DOMINIK DZIĄBOR - ZASTEPCA KIEROWNIKA WO
2
MICHAŁ LIGIENZA

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.