Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa WYŁĄCZNIK ALARMOWY NATYNKOWY IP65 PWP i ROZŁĄCZNIK RP-00 160A 660V

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa WYŁĄCZNIK ALARMOWY NATYNKOWY IP65 PWP i ROZŁĄCZNIK RP-00 160A 660V

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Łaziska
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
powiat: mikołowski
572996418
Jacek.lyp@tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13032770/details
Województwo: śląskie
Miasto: Łaziska Górne
Wadium: ---
Nr telefonu: 572996418
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA WYŁĄCZNIK ALARMOWY NATYNKOWY IP65 PWP i ROZŁĄCZNIK RP-00 160A 660V do TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych.

Dokument nr: PNP-S/TW/08814/2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13032770/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2023-11-17 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do udziału w postępowaniu prostym i składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
WYŁĄCZNIK ALARMOWY NATYNKOWY IP65 PWP - 10 szt.
(Np Wyłącznik przeciwpożarowy WP-1S PPOŻ elektromet IP65 wyrób jest zgodny z normą PN-EN 54-11.
Świadectwo dopuszczenia Nr: 1581/2013
Certyfikat zgodności EC Nr: 1438/CPD/0327
Dane techniczne ROP A
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 690V
Prąd znamionowy ciągły: Iu = Ithe = 12A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Ue = 400V~
Częstotliwość znamionowa: 50Hz
Znamionowy prąd łączeniowy:
w kat. użytkowania AC-15: Ie = 10A / Ue =230V~
w kat. użytkowania AC-22A: Ie = 12A/Ue = 400V~
Przekroje przewodów przyłączeniowych: 1÷2,5 mm2
Stopień ochrony: IP65)
ROZŁĄCZNIK RP-00 160A 660V - 10 szt.
Dopuszcza się zastosowanie produktu równoważnego . Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym, zgodne z wzorem wskazanym w Załączniku nr 3. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu, to jest: karty katalogowe, karty charakterystyki, atesty materiałowe .
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne zgodnie z formułą DDP wg. Incoterms 2020.
1. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
a) termin realizacji : Możliwie najkrótszy od daty udzielenia zamówienia, preferowany termin realizacji wynosi 3 tygodnie od udzielenia zamówienia
b) wymagany okres gwarancji: 12 miesiące od daty otrzymania dostawy.
c) termin związania ofertą: nie krótszy niż 30 dni,
d) termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
e) cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia
f) towar ma być fabrycznie nowy nie regenerowany
g) scenariusz wyboru najkorzystniejszej oferty: Najlepsza ocena oferty całościowo.
h) dopuszczono składanie ofert w walucie EUR.
W zależności od wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje następujące opcje rozliczenia
dostawy:
o Rozliczenie w PLN oferty złożonej w walucie obcej (EUR). W niniejszym przypadku przeliczenie
płatności na PLN nastąpi w oparciu o średni kurs walut obcych, opublikowany w Tabeli A NBP z
dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury;
o Rozliczenie w walucie obcej (EUR) oferty złożonej w walucie obcej (EUR).
2. W zakładce ,,Dokumenty zamówienia" znajdują się następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Warunki realizacji zamówienia,
b) Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia,
c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o produkcje równoważnym
3. Informacje dodatkowe:
a) informacje dotyczące Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w tym składania ofert, podręczniki oraz filmy instruktażowe dostępne są w zakładce ,,Regulaminy i instrukcje",
b) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, prosimy je zgłaszać na adres: kontakt@swoz.tauron.pl,
c) oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora,
d) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora,
e) Wykonawca, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
f) sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą winien odbywać się na Platformie Zakupowej SWOZ, przy użyciu zakładki ,,Korespondencja".
4. Zastrzeżenia:
a) złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych
w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach do niego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w ramach prowadzonych negocjacji przeprowadzenie wielu powtórzeń (rund) zapytań skierowanych do Wykonawców w formie kolejnych rund, bądź aukcji elektronicznej,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Jacek Łyp
Telefon do osoby kontaktowej:
572996418
E-mail:
Jacek.lyp@tauron-wytwarzanie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.