Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie pracy geodezyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie pracy geodezyjnej

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Przemyski
plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
tel: 16 678 50 54
starostwo@powiat.przemysl.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 16 678 50 54
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Przemyski zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie pracy geodezyjnej.
Zamówienie obejmuje wykonanie podziału działki nr 100/341 o pow. 0,08 ha obj. księgą wieczysta nr PR1P/00075005/1 i 100/571 o pow. 0,2528 ha obj. księgą wieczystą nr PR1P/00075077/6, obr. Nienadowa gmina Dubiecko - obszar wiejski, zgodnie z złącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
W ramach w/w prac należy:
a) Zgłosić pracę geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu Plac Dominikański 3.
b) Wykonać Prace w oparciu o obowiązujące na dzień zamówienia przepisy prawne oraz standardy techniczne.
c) Rozliczyć powierzchnie działek i użytków, sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych w postaci tradycyjnej tj. z podaniem właściciela jego adresu itp. oraz mapy projektu podziału nieruchomości.
d) Przekazać Zleceniodawcy w: 4 egzemplarzach w terminie do dnia 26 grudnia 2023 r., dokumenty opatrzone przez PODGiK w klauzulę urzędową o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
e) Pozyskać wszystkie potrzebne do wykonania zamówionej pracy materiały we własnym zakresie i na własny koszt.

Dokument nr: G.VI.271.42.2023

Składanie ofert:
4. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pok. 60, Plac Dominikański 3 w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 1000w zaklejonych kopertach z napisem ,,Oferta - podział Nienadowa".

Wymagania:
2. Uprzejmie proszę o zamieszczenie w ofercie:
1) Nazwy oferenta lub nazwy firmy oraz adres siedziby, imię nazwisko osoby uprawnionej do występowania w imieniu oferenta,
2) Ceny brutto - cena ofertowa brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
3. Od wybranego oferenta do podpisania umowy wymagane będzie dostarczenie Nr NIP, REGON. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
5. Z wybranym oferentem który poda najniższą cenę za zadanie, zawarta zostanie umowa w trybie przepisów art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Regulaminu określającego zasady udzielania przez Powiat Przemyski zamówień, dla których wartość nie przekracza 130 000 zł., wprowadzonego Zarządzeniem nr 01/2021 Starosty
Przemyskiego z dnia 05.01.2021 r., zmienionego Zarządzeniem nr 04/2021 Starosty Przemyskiego z dnia 19.01.2021 r.
6. Zapłata za wykonaną i przyjętą protokolarnie bez zastrzeżeń pracę, nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, przelewem na konto podane na fakturze.
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzjelenia zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.