Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
5608z ostatnich 7 dni
23968z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie inwentaryzacji budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie inwentaryzacji budynków

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o
ul. Lindego 6
60-573 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 847 71 75, tel. 61 847 32 43, tel. 513-038-034
dawid.dudzik@palatyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 847 71 75, t
Termin składania ofert: 2023-11-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
świadczenie usług polegających na wykonywaniu inwentaryzacji budynków administrowanych przez Palatyn Zarządzanie Nieruchomościami Sp. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Samuela Lindego 6.
1. Opis przedmiotu zamówienia, wymagań, warunków realizacji zamówienia:
Świadczenie usług polegających na wykonywaniu inwentaryzacja budynków administrowanych przez Palatyn Zarządzanie Nieruchomościami Sp. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Samuela Lindego 6.
A. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na wykonywaniu inwentaryzacji budynków wynikających z art. 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z późn. zm.)
B. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji w zakresie:
? Pobrania dokumentacji technicznej budynków w siedzibie firmy Palatyn Sp. Z O.O.
? Dokonania oględzin i inwentaryzacji budynku bezpośrednio na nieruchomości
? Dokonania oględzin i inwentaryzacji źródła ciepła bezpośrednio na nieruchomości
? Wprowadzenie danych inwentaryzacyjnych do sytemu ZONE WEB
? Dostarczenie inwentaryzacji budynków w wersji elektronicznej
C. Dokumentacja inwentaryzacji budynków winna zawierać:
1. Dane ogólne budynku określone w tabeli nr 1
2. Dane szczegółowe budynku określone w tabeli nr 2
3. Dane termoizolacyjne budynku określone w tabeli nr 3
4. Źródło ciepła budynku określone w tabeli nr 4
2. Ogólne dane o budynkach: Ilość budynków: 89.
Lokalizacja budynków: Poznań, Luboń, Rokietnica, Napachanie, Swarzędz, Kruszewnia. Rodzaj budynku: budynki mieszkalne wielorodzinne.

Składanie ofert:
5. Informację o formie, sposobie i terminie złożenia oferty cenowej:
o Oferty cenowe należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: dawid.dudzik@palatyn.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Informację o terminie (okresie) realizacji zamówienia:
Przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia 08 stycznia 2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium - cena 100%
Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) wraz z należnym podatkiem VAT za jeden budynek mieszkalny wielorodzinny.
o Oferta cenowa musi być odręcznie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zeskanowana i przesłana drogą elektroniczną wraz z kompletną dokumentacją na adres e-mail wskazany w ust. 5 niniejszego zapytania.
o Wykonawca do oferty załączy:
? dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i zawierania w jego imieniu umów,
o Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
o Oferty cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
o Zamawiający ma prawo do unieważnienia procedury udzielenia zamówienia na każdy etapie postępowania, bez podania przyczyny unieważnienia a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Z tytułu unieważnienia procedury lub pozostawienia postępowania bez wyboru ofert Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych związanych z opracowaniem oferty przez Wykonawcę.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy winno uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron e-protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu usługi.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Dawid Dudzik tel. 513-038-034 email: dawid.dudzik@palatyn.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.