Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1020z dziś
6555z ostatnich 7 dni
23587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie elewacji wraz z obróbkami dekarskimi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie elewacji wraz z obróbkami dekarskimi

Data zamieszczenia: 2023-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica
powiat: nidzicki
Telefon; 89-625-29-14, Fax.; 89-625-81-53.
mops@nidzica.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Nidzica
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon; 89-625-29-1
Termin składania ofert: 2023-11-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia;
2.1. ,,Wykonanie elewacji wraz z obróbkami dekarskimi w budynku świetlicy w
miejscowości Załuski".
2.2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.

CPV: 45000000-7, 45213251-7

Dokument nr: MOPS.OA.371- /23

Otwarcie ofert: Dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest zarazem dniem otwarcia ofert
17.11.2023 r. godz.; 11:00.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty.
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2023 r. do godz. 10:00, na załączonych
drukach do pobrania; mopsnidzica.naszops.pl/bip na adres: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, 13-100 Nidzica, Ul. Kolejowa 5, w formie pisemnie - pocztą, elektronicznie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia;
Wymagany termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 16.12.2023 r.

Wymagania:
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie i zapoznać się ze wszelkimi
istotnymi warunkami do prawidłowej wyceny zamówienia.
4.
Kryterium oceny ofert;
1). Cena - 70 %
cena minimalna oferty brutto
Cena oferty = -------------------------------------- x 100 pkt x 70 %
cena badanej oferty brutto
2). Gwarancja - 30 %
60 miesięcy - 30 %;
48 miesięcy - 20 %;
36 miesięcy - 10 %;
Cena nie może być zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa.5.
Inne istotne warunki zamówienia;
1) Określono w załączonym projekcie umowy - załącznik nr 3.
2) Oferenci winni uzupełnić projekt umowy o dane firmy i przedstawiciela w zakresie
realizacji zamówienia.
6.
Sposób przygotowania oferty;
1) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" - Załącznik nr 2 i załączyć
KOSZTORYS OFERTOWY.
2) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem.
3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
7.
Informacje od Zamawiającego:
1) Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji z Wykonawcami (ustnie lub pisemnie), cen i
pozostałych elementów oferty, (w tym warunków umowy), złożonych w wyniku
przeprowadzonego rozeznania rynku.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Po zakończeniu postępowania Zamawiający informuje o wynikach postępowania
każdego wykonawcę, który złożył ofertę oraz zamieszcza informację na stronie internetowej
mopsnidzica.naszops.pl/bip

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.